background
Digitalt informasjonsmøte om E18 Vestkorridoren

Digitalt informasjonsmøte om E18 Vestkorridoren

14. oktober
Første etappe av prosjektet E18 Vestkorridoren skal bygges ut mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune. Anleggstart for første forberedende entreprise er planlagt i november 2020. Statens vegvesen inviterer til møte om kommende entrepriser på E18 Lysaker–Ramstadsletta. På møtet orienterer Statens vegvesen om prosjektet, og inviterer entreprenører og rådgivere til å gi innspill på ulike deler av prosjektet.
Fredag 30. oktober kl. 09–12 blir møtet blir gjennomført på Teams (For å sikre god teknisk gjennomføring av møtet, er det satt et tak på antall møtedeltakere på max 200 personer. Lenke til Teams møtet sendes ut etter påmelding.)

I etterkant av møtet ønsker Statens vegvesen å gi muligheter for individuelle samtaler for entreprenører og rådgivere som ønsker det. Samtalene vil foregå i løpet av i november 2020.
De ber om at dere tilkjennegir om dere ønsker slike samtaler ved påmelding til møtet.

PROGRAM:
1. Innledning om Statens vegvesen og E18 Vestkorridoren v/utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik
2. Presentasjon av E18 Lysaker–Ramstadsletta v/prosjektleder Tom Hedalen
Entrepriseinndelingen, forutsetninger og spesielle utfordringer, framdriftsplan, riggområde,aktuelle evalueringskriterier, klimabudsjett, risikoforhold m.m.
3. Pause
4. Nærmere om status og framdrift for kontrakter og entrepriser
- Rådgiverkontrakter
- E108: Forberedende arbeider Ramstadsletta
- E101: Forberedende arbeider Fornebukrysset–Strand
- E102: E18 Lysaker–Strand
- E103: E18 Strand–Ramstadsletta
- E105: Gjønnestunnelen
- Automasjon
- Lokale støytiltak
- Status og framdrift reguleringsplan E18 Ramstadsletta–Nesbru
5. Spørsmål, avklaringer og innspill

PRAKTISK INFORMASJON:
Påmelding til tom.hedalen@vegvesen.no
Påmeldingsfrist: 22. oktober. Lenke til Teams-møtet sendes ut etter at påmeldingsfristen er ute
Send gjerne inn spørsmål på forhånd til prosjektleder tom.hedalen@vegvesen.no
Pressekontakt: dagrunn.husum@vegvesen.no / 91345868

Entreprenører og rådgivere ønskes velkommen til møtet

Mer om prosjektet på: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18vestkorridoren