background
Askerpakken - lokale støtteordninger

Askerpakken - lokale støtteordninger

06. mai
Lokale støtteordninger for gründere i Asker kommune
Refusjon på husleiekostnader 


Lokal støtteordning for gründere i Asker kommune

Asker kommune har bevilget 2 millioner kroner til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få refusjon på husleiekostnader.

Les mer HER om hva støtten innebærer samt søknadskriterier.
Her finner du også lenke videre til søknadsskjema


Innovasjonsfond 2020

Støtte til innovasjonsprosjekter. Asker kommune avsetter 2 mill. kroner til etablering av et innovasjonsfond. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

Les mer HER om hva støtten innebærer samt søknadskriterier.
Søknad sendes til: fond2020@askershus.no