background
 Asker Næringsforening i tett dialog med kommunen

Asker Næringsforening i tett dialog med kommunen

20. mars
Næringsforeningen og kommunen er i tett dialog og har opprettet faste møtepunkt for å følge den vanskelige situasjonen vårt næringsliv er inne i.
 
Det første digitale møte ble avholdt i dag mellom næringsforeningen, ordfører, kommunedirektør og næringssjef. Det ble avtalt å møtes jevnlig for oppdatering, samt at vi ble enige om å samarbeide om ulike tiltak som skal iverksettes for å bedre situasjonen for virksomheter i Asker under og etter koronakrisen.

Fra næringsforeningens side uttrykte vi viktigheten av at kommunen setter i gang med ulike tiltak som for eksempel ekspressbehandling av byggesaker, iverksetter planlagte byggeprosjekter og videre at kommunen i den grad det er mulig handler mer lokalt. Forslagene ble vel tatt imot av både ordfører og kommunaldirektør som tar dette videre administrativt og politisk.

Kommunen tar utfordringene i vårt næringsliv på største alvor, og er ønsker å samarbeide med foreningen med å iverksette tiltak som kan bedre likviditeten hos bedriftene.

I tiden før og etter påske skal næringsforeningen og næringssjef ha hyppige møter for å samarbeide om konkrete tiltak som kan gjennomføres for å avhjelpe situasjonen nå og i fremtiden.