background
Asker Næringsforening blir medlem i UN Global Compact Norge

Asker Næringsforening blir medlem i UN Global Compact Norge

01. juli
Vi er glade for å kunngjøre vårt medlemskap i @UNGlobalCompactNorge, verdens og Norges største bedriftsinitiativ for bærekraft. Som medlem forplikter vi oss til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og å bidra til å nå bærekraftsmålene. Vi skal gjøre vårt for å finne bærekraftige løsninger som er positive for planeten, mennesker og verdiskaping. #Fremtidensnæringsliv
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. De vokser i rekordfart etter de åpnet i Norge høsten 2019.

–Vi ønsker Asker Næringsforening hjertelig velkomne som medlemmer. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid innad i bedriften, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

Vi gleder oss over å være med på laget, som medlem i UN Global Compact Norge, og til godt samarbeid i fremtiden.