background
Asker kommune ønsker å leie areal i nærheten av Asker sentrum for pilotering av HUB

Asker kommune ønsker å leie areal i nærheten av Asker sentrum for pilotering av HUB

05. desember
Asker kommune søker grunneiere og gårdeiere i nærheten av Asker sentrum som har ledig tomt eller areal i bygg. Kommunen, Asker sentrum og Citycon Trekanten ønsker å leie areal for å etablere en logistikk-HUB for omlast-samlast av varer til butikker i sentrumsområdet. De ønsker også å komme i kontakt med aktører som vil drifte terminalen.
 
Kommunen har kunngjort en markedsdialog og ber alle interesserte om å ta kontakt via Mercell, lenke i veiledende kunngjøring - DOFFIN.  

Piloten er en del av et større innovasjonsprosjekt som skal bidra til økt fyllingsgrad i varetransporten og oppnå en mer bærekraftig «last mile» med blant annet mindre klimautslipp. Konseptet for terminalen vil utvikles i et samarbeid mellom grunneier/gårdeier, operatør, Asker kommune og lokalt næringsliv. Det vil også kunne trekkes på erfaringer fra en tilsvarende etablering på Fornebuporten i Bærum.
 
Prosjektet inngår i det interkommunale prosjektet «Varelogistikk i E18 Vestkorridoren», med Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner. Med prosjektet «Varelogistikk i E18 Vestkorridoren» ønsker de fire kommunene å finne helhetlige og åpne løsninger for varetransporten, som tilpasser vareleveransene til innbyggerne og næringslivet sine behov. Løsningene skal også bidra til at nasjonale klimamål nås og redusere transportkostnadene gjennom bedre kapasitetsutnyttelse, mer bruk av IKT og utvikling av nye logistikksystemer.