background
Asker kommune lanserer konkurranse om gode forretningsideer

Asker kommune lanserer konkurranse om gode forretningsideer

17. august
Covid-19 pandemien og smitteverntiltak har hatt store konsekvenser for norske bedrifter. Omstilling har blitt til den nye normalen. Nye tjenester og produkter vil se dagens lys. Men hvilke? Asker kommune ved formannskapet utlyser nå en konkurranse for å kåre de beste og begrunnede ideer om forslag for nye tjenester og produkter. Her jaktes ideer for den nye fremtid - også i Asker.

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører. For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger.

 

Kort om ordningen:

Avhengig av tema eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Asker kommune har som visjon å bli ledende i landet på næringsutvikling, og har valgt følgende områder som skal bidra til dette. Det oppfordres til at ideene skal støtte opp mot én eller flere av områder nevnt under:

 • Digitale løsninger
 • Eksisterende næringer
 • Gründerskap og innovasjonsmiljøer
 • Landbruk
 • Opplevelsesnæringer
 • Nye næringer
 • Grønn konkurransekraft


Asker kommune v/formannskapet forbeholder seg rett til publisering overfor media og næringslivet. Det er bevilget 1 mnok til denne ordningen. Egen jury velger ut de 7 beste kandidatene som kan få tildelt følgende:

 

1 premie kr. 300.000,-

2 - 3 premie kr. 200.000,-

4 – 7 premie kr. 100.000,-

 

Kriterier:

 • Må være registrert som foretak (ENK, AS, ASA, +++)

 • Idéen må ha en virkning i og for Asker-samfunnet

 • Vinnere må være kunne være tilgjengelig for presentasjon av idéen

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar premie.

Slik søker du:

Konkurransen er åpen for alle, men har et krav om at forslaget til produkter og tjenester må ha en virkning i og for Asker-samfunnet.

 

I søknadsportalen ønsker vi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon og generell bedriftsinformasjon

 • Skriv kort om deres forretningsidé (maks 500 tegn)

 • Hva er din forretningsidé?

 • Hvorfor er det behov for ditt/deres produkt/tjeneste?

 • Hvordan skal denne ideén kunne gi virkning på Asker-samfunnet?

 • Eventuelle vedlegg kan legges ved i søknaden (pitch, slides etc).

 

Frister og behandling av søknaden: Søknadsfristen er 15. september 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Egen jury velger ut 7 beste kandidater som får beskjed innen 1. oktober 2021.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører. For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger.

 

Kort om ordningen:

Avhengig av tema eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Asker kommune har som visjon å bli ledende i landet på næringsutvikling, og har valgt følgende områder som skal bidra til dette. Det oppfordres til at ideene skal støtte opp mot én eller flere av områder nevnt under:

● Digitale løsninger

● Eksisterende næringer

● Gründerskap og innovasjonsmiljøer

● Landbruk

● Opplevelsesnæringer

● Nye næringer

● Grønn konkurransekraft

Asker kommune v/formannskapet forbeholder seg rett til publisering overfor media og næringslivet. Det er bevilget 1 mnok til denne ordningen. Egen jury velger ut de 7 beste kandidatene som kan få tildelt følgende:

 

1 premie kr. 300.000,-

2 - 3 premie kr. 200.000,-

4 – 7 premie kr. 100.000,-

 

Kriterier:

 • Må være registrert som foretak (ENK, AS, ASA, +++)

 • Idéen må ha en virkning i og for Asker-samfunnet

 • Vinnere må være kunne være tilgjengelig for presentasjon av idéen

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar premie.

Slik søker du:

Konkurransen er åpen for alle, men har et krav om at forslaget til produkter og tjenester må ha en virkning i og for Asker-samfunnet.

 

I søknadsportalen ønsker vi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon og generell bedriftsinformasjon
 • Skriv kort om deres forretningsidé (maks 5000 tegn)
 • Hva er din forretningsidé?
 • Hvorfor er det behov for ditt/deres produkt/tjeneste?
 • Hvordan skal denne ideén kunne gi virkning på Asker-samfunnet?
 • Eventuelle vedlegg kan legges ved i søknaden (pitch, slides etc).
 

Frister og behandling av søknaden: Søknadsfristen er 15. september 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Egen jury velger ut 7 beste kandidater som får beskjed innen 1. oktober 2021.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til post@askershus.no

SØK HER - Søknadsfrist 15. september