Fønix Kompetanse AS

Hvor viktig er bedre resultater?

All forskning bekrefter at virksomheter som ser, prioriterer og videreutvikler egne medarbeidere og ledere, oppnår bedre resultater.

Vår erfaring er at medarbeidere som opplever mestring, har eget ansvar og innsikt i egen rolle, trives og jobber for mer effektiv samhandling og fellesskapets beste.

Vi er opptatt av hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner, skaper fellesskap og har størst innvirkning på den interne kulturen.

Som en aktiv og lokal bidragsyter bistår vi din bedrift til økt måloppnåelse, gjennomføringsevne og lønnsomhet.


Fønix Kompetanse AS har vært en tydelig samarbeidspartner i området Drammen-Asker-Oslo siden 1997.

Kontaktpersoner

Bente Aksnes
Daglig leder
Anne Marie Gjems
Rådgiver