Fønix Kompetanse AS

Fønix Kompetanse AS leverer et bredt spekter av kurs, programmer og rådgivningstjenester innen utvikling av virksomheter, ledere, medarbeidere og team. Vi bidrar til å nyttiggjøre menneskelige ressurser for bedre måloppnåelse og gjennomføringsevne, mer effektiv samhandling, bedre ledelse og mer fornøyde ansatte - og gjennom dette bedre resultater. Vi er opptatt av hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner, skaper fellesskap og som har størst innvirkning på den interne kulturen. Fønix etablerte virksomheten i Drammen i 1997. Vi kan vise til gode referanser på gjennomførte programmer i flere typer virksomheter i Østlandsområdet.

Kontaktpersoner

Bente Aksnes
Daglig leder
Anne Marie Gjems
Rådgiver