ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS

Kontaktpersoner

Trond Jørgensen
Salgsdirektør
Morten Gisle Johnsen
Journalist økonomi/næringsliv
Marit Helland
Journalist økonomi/næringsliv
Dag Otter Johansen
Politisk redaktør
Mette Sjølie
Journalist samferdsel
Anders Berggrav-Sørensen
Konst. Adm.direktør
Hanne Mette Tønnesen
KAM/ Prosjektleder