Bli medlem

Alle bedrifter – små som store – som enten har virksomhet i Asker eller vurderer å etablere seg i kommunen bør være medlem hos oss. 
  • En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
  • Se vårt medlemsregister her og ta del i fellesskapet.
  • Invitasjoner til våre møter, kurs og arrangementer. Vi bygger nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.
  • Tilgang til fagnettverk og ressursgrupper på tvers av bransjer, og en god diskusjonspartner i saker som opptar deg.
  • Informasjon i form av Nyhetsbrev og pressemeldinger, sosiale medier og næringslivsmagasiner.
  • Oversikt over ledige næringstomter og -lokaler.