background
Ordsky
Generelt
Ordsky som viser det medlemmene syns er det mest positive med Asker Næringsforening

Næringsforeningen har gjort sterk fremgang siden forrige medlemsundersøkelse

30. april | Tekst : Asker Næringsforening
Asker Næringsforening sin ferskeste medlemsundersøkelse er klar, og det er oppmuntrende lesning. Vi har gjort en sterk fremgang siden forrige medlemsundersøkelse, noe vi er veldig stolte av. Vi jobber hver dag for å gi verdi til medlemmene våre, og vil aktivt benytte medlemsundersøkelsen til å bli enda bedre på dette.
Næringsforeningen ønsker å være i konstant utvikling og forbedring. Derfor er tett dialog, og jevnlige tilbakemeldinger fra medlemmene, svært viktig. Medlemsundersøkelsen utført av Moment Analyse er en uvurderlig ressurs for å sikre at vi jobber effektivt og tilfredsstiller medlemmenes behov.

"Totaltilfredsheten med Asker Næringsforening går solid frem, og Asker Næringsforening er nå den næringsforeningen med høyest totaltilfredshet, som vi måler." - Moment Analyse


Kontakten med oss fremstår som en av de viktigste driverne for totaltilfredshet. Vi ser også av dataene at en større andel av medlemmene har deltatt på ett eller flere arrangementer, og vi antar dette som en viktig årsak til økning i totaltilfredshet. Nettverksbygging og mingling er området som styrker seg som viktigste årsak til medlemskap og nevnes i år av 72,4 %. Vi vil fortsette å lage gode møteplasser og nettverksmuligheter for medlemmene våre.

Det er viktig å forstå at medlemsundersøkelser ikke bare er en formalitet, men et viktig verktøy for å sikre at vi møter medlemmenes forventninger og behov. Gjennom å lytte til våre medlemmer og ta deres tilbakemeldinger på alvor, kan vi identifisere områder hvor vi kan forbedre oss og tilpasse våre tjenester og aktiviteter for å bedre tjene dem.

Blant annet ser vi en relativt høy andel som ønsker mer oppfølging, spesielt medlemmene som er lokalisert på Hurum. Å følge opp medlemmene våre som ønsker mer oppfølging, vil være et viktig fokusområde fremover. Vi har derfor satt oss som mål å følge opp alle som i medlemsundersøkelsen ønsket oppfølging i løpet av året. 

Vi er takknemlige for alle medlemmene som tok seg tid til å svare på undersøkelsen og dele sine meninger med oss. Deres tilbakemeldinger er uvurderlige for oss, og vi er forpliktet til å bruke dem til å gjøre vår næringsforening enda bedre.

Innspill fra medlemmene vil fortsette å være en viktig del av vår drift, og vi oppfordrer alle medlemmer til å fortsette å gi oss tilbakemeldinger og bidra til å forme fremtiden for vår næringsforening. Sammen kan vi jobbe for å skape en enda mer effektiv og tilfredsstillende organisasjon for alle medlemmene våre.