background
Skogsborg
Medlemsnytt
Bildet viser noen av byggene på Skogsborg, samt friluftsområdet.

Hvordan kan vi sammen revitalisere Skogsborg?

24. mai | Tekst : Daniel Østmo Green
Oslofjordens Friluftsråd har startet et spennende samarbeidsprosjekt med Asker og Frogn kommuner for å sikre helhetlig planlegging og tilgjengeliggjøring av friluftsområder rundt Oslofjorden. Prosjektet inkluderer Skogsborg, hvor flere bygg står ubrukte. Organisasjoner og virksomheter inviteres til å bidra med ressurser og ideer for fremtidig bruk av området.
Oslofjordens Friluftsråd har startet et samarbeidsprosjekt med Asker og Frogn kommuner. Målet er bl.a. å sørge for en mer helhetlig planlegging og tilgjengeliggjøring av friluftsområder på tvers av kommunegrensene. Et av fokusområdene som inngår i prosjektet er Skogsborg. På tomta er servicebygg, tidligere kiosk, båtnaust, stort eldre forsamlingslokale, en låve og flere hytter. Flere av byggene står i dag ubrukte, og vi ønsker deltakelse om videre bruk.
  • Hvilke ressurser kan din organisasjon eller virksomhet bidra med for å utvikle Skogsborg?
  • Hvilke aktiviteter kan dere gjennomføre og tilby allmennheten på Skogsborg?

Har du planer eller ideer hvordan bygningene og friområdet kan brukes til beste for alle, oppfordrer vi til å ta kontakt med Oslofjordens Friluftsråd for å se på mulighetene for et samarbeid.
Ved behov kan det gjøres avtale om befaring i byggene og området.

Ta kontakt med:

Navn: Daniel Østmo Green
Telefon: 48355681
E-post: daniel@oslofjf.no