background
Kø
Samferdsel
Foto: KARL BRAANAAS

Asker Næringsforening sender brev til Stortinget om E18 Vestkorridoren

05. juni | Tekst : Asker Næringsforening
Asker Næringsforening har nylig sendt et viktig brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, hvor de fremhever behovet for å fortsette arbeidet med E18 Vestkorridoren i den kommende Nasjonal Transportplanen (NTP) for 2025-2036.
Vi understreker i brevet at videreføring av dette prosjektet er avgjørende for fremtidig vekst og utvikling i Asker og Bærum, samt for å opprettholde nasjonal transporteffektivitet og regional utvikling.

Brev til Transport og kommunikasjonskomiteen_NTP

E18 gjennom Asker og Bærum representerer en nasjonal flaskehals som påvirker både lokalbefolkningen og næringslivet negativt. Uten nødvendige forbedringer vil trafikkproblemene forverres, og kostnadene for næringslivet kan øke betydelig. For å unngå disse utfordringene, er det essensielt at parsellene Ramstadsletta-Nesbru og Nesbru-Drengsrud inkluderes i den nye transportplanen.

Asker Næringsforening påpeker også at prosjektet vil bidra til å redusere støy og andre miljøbelastninger, samt forbedre kollektivtransporten og sykkelveiinfrastrukturen. Dette vil ikke bare føre til lavere utslipp av klimagasser, men også forbedre livskvaliteten for innbyggerne i området.

Foreningen oppfordrer komiteen til å inkludere E18 Vestkorridoren i NTP 2025-2036 for å sikre en bærekraftig og effektiv transportløsning som støtter både lokale og nasjonale utviklingsmål.

Les mer om saken her:

Fakta om E18 vestkorridoren og NTP

E18 Vestkorridoren - utvidet vurdering av samfunnsnytte_Asplan Viak

Oppdatert beregning av næringslivets kostnader ved forsinkelse i Vestkorridoren_Asplan Viak