background
Elever AIS
Generelt

Asker Internasjonale Skole søker samarbeid med lokale bedrifter

10. april
Asker Internasjonale Skole (AIS) søker aktivt etter samarbeid med lokale bedrifter og sponsorer for å sikre at de kan fortsette å tilby et rikt og variert utdanningsprogram for sine elever. Regjeringen har foreslått endringer i finansieringen av privatskoler som også vil ramme AIS. Bedrifter i Asker og omegn inviteres til å engasjere seg som sponsor av skolen.
AIS er en meget viktig skole for Asker som har vokst raskt etter at de ble etablert i 2013. I dag har skolen over 500 elever med all slags type bakgrunn. Nylig hadde vi i Næringsforeningen besøk av elever fra AIS som imponerte oss veldig. Elevene deltok i First Lego Leauge og har klart å kvalifisere seg til å komme til finalen i Sydney etter å vinne en rekke mesterskap. Det er tydelig at AIS har mange positive ringevirkninger for Asker og bidrar til et bedre kunnskapsmiljø i regionen.

Hvis du er interessert i et samarbeid med AIS så kan du kontake AIS her: 
post@askeris.no

Under finner du invitasjonsbrevet fra Asker Internasjonale Skole:
 
Asker International School (AIS) har vokst fra 36 studenter i 2013 til 560 i 2024. Vi har endelig klart å sikre en langsiktig løsning for våre lokaler, en fantastisk bygning i Asker som tidligere huset Western Geco. Regjeringen har nå foreslått budsjettkutt som spesifikt målretter seg mot selvstendige skoler, noe som vil alvorlig påvirke deres evne til å operere i fremtidige år. Vi er intet unntak.
Som sådan ser AIS etter sponsorer for å investere i skolen vår for å assistere oss i våre anstrengelser for å tilby et utdanningsrammeverk der vi kan hjelpe med å utvikle globale borgere for morgendagens verden.
 
Vi inviterer lokale bedrifter til å hjelpe oss på vår reise. Vennligst kontakt oss hvis du er interessert. Vi har forberedt en portefølje som kan deles med interesserte parter som skisserer hvordan sponsing kan brukes og hvordan vi igjen kan profilere din bedrift. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, navngivning av rom, webprofilering, profilering av arrangementer og mer. Vennligst kontakt oss på post@askeris.no for mer informasjon, eller principal@askeris.no hvis du ønsker å ha et møte eller en omvisning på skolen.

-
 
English
Asker International School (AIS) has grown from 36 students in 2013 to 560 in 2024. We finally managed to secure a long-term solution for our premises, a wonderful building in Asker that previously housed Western Geco. 
The government has now proposed budget cuts that specifically target independent schools which will seriously impact their ability to operate in future years. We are no exception. 
As such, AIS is looking for sponsors to invest in our school to assist us in our efforts to provide an educational framework where we can help develop global citizens for the world of tomorrow. 
 
We invite local businesses to help us on our journey. Please contact us if you are interested. We have prepared a portfolio that can be shared with interested parties outlining how sponsorship could be used and how we in turn can profile your company. This includes, but is not limited to room naming, web profiling, events profiling and more.  Please contact us at post@askeris.no for more information, or principal@askeris.no if you would like to have a meeting or a tour of the school.