Left Left
Top Image

DITT NÆRINGSLIVSNETTVERK I ASKER!

Top Image

NÆRINGSLIVETS MØTEPLASS!

Samarbeidspartnere

Side Image

Rådføringskanalen

Henvendelser for bedrifter i forbindelse med Korona-pandemien

Koronaviruset har medført mange utfordringer for vårt næringsliv og svært mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. For å avhjelpe situasjonen har Asker Næringsforening i samarbeid med noen av våre medlemsbedrifter opprettet en RÅDFØRINGSKANAL for kontakt om du har spørsmål og trenger råd innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.
Førstegangskonsultasjon via Rådføringskanalen er gratis, men kostnader for rådgivning utover dette må avtales særskilt med den enkelte bedrift.

Har du spørsmål, ber vi deg sende disse til Asker Næringsforening på e-post: kontakt@askern.no  
Vi vil videreformidle den til rett fagperson som tar kontakt med deg. All informasjon behandles konfidensielt.

 
Les mer
Side Image

Siste nytt fra Næringsforeningen

Staten gir nødhjelp til bedrifter

Regjeringen foreslår nå en helt ny ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Pakken er på 10-20 milliarder kroner i måneden, og vil i første omgang gjelde for to måneder.

Vi legger ut våre Nyhetsbrev som går til våre medlemsbedrifter med tilgang for alle i denne svært krevende situasjonen næringslivet og vi alle nå må forholde oss til. Asker Næringsforening ønsker å bidra til fortsatt vekst i næringslivet!
Les mer

JobbAsker

JobbAsker, er et overordnet prosjekt, et næringslivsprosjekt som er tuftet på at næringslivet i Asker har behov for arbeidskraft, samtidig som vi realiserer Askers flerkulturelle miljø som en viktig ressurs inn i arbeidslivet, og dermed forhindrer utenforskap.

Vi vil i prosjektet synliggjøre bedrifter som jobber med mangfold og inkludering, samtidig som vi vil positivt utfordre bedrifter, organisasjoner og kommunale etater til å bidra slik at flere innvandrere kommer i jobb, og innlemmet i Asker samfunnet.

Link til side

Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Etablerertjenesten tilbyr individuell veiledning, Grunnkurs, Temakurs, Gründerkaféer, Seminarer, Mentorprogram, og Inkubatorplasser. Vi hjelper deg også med næringsfaglig vurdering.
Tilbudet er for alle som vi etablere seg i Asker og Bærum kommune.
Vi de to kommunen er det fire parter som leverer tjenestene; Kvinner i Business, AskersHus AS, Bærum Næringsråd og Asker Næringsforening.

Kontakt oss gjerne!
Epost: etablerer@askershus.no
Telefon: 02314  (betjent mandag-fredag)
Følg oss på Facebook her

Link til side

Fagnettverk Bærekraft

MÅL: Nettverket skal være med på å skape en sterk region med et næringsliv som er ledende på bærekraft.

HENSIKT: Hensikten med nettverket er å skape et samarbeid i/mellom offentlig og bedrifter for å drive frem felles aktiviteter som løfter og setter søkelys på definerte bærekraftsmål. Aktivitetene skal bl.a. gi økt konkurransekraft i næringslivet.

Link til side