Asker

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd • Januar 2019

Frokostmøte: Det nye Personvernregelverket – hva betyr det for din bedrift

Frokostmøte: Det nye Personvernregelverket – hva betyr det for din bedrift

EU har vedtatt nye regler om personvern (GDPR-forordningen), disse reglene trår i kraft i Norge den 25. mai 2018. Alle bedrifter bør derfor sikre at virksomheten er forberedt på en ny personvernhverdag.

Velkommen til felles frokostmøte for næringsrådene i Røyken, Hurum og Asker hos Haucon Norge AS, Røyken Næringspark, Johan Follestadsvei 3, tirsdag 20. mars kl 08.00 – 10.00.

Advokatene fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS lover en praktisk gjennomgang, hvor målsettingen er å gi deltakerne en klar forståelse av hva den enkelte bedrift må gjøre for å oppfylle de nye kravene som stilles.

Foredragsholdere: Bjørn Jacobsen og Lene Langseth

Regelverket innebærer en vesentlig bedre beskyttelse av den enkelte borgers personvern sammenlignet med dagens regler. I praksis behandler nær sagt alle virksomheter personopplysninger i en eller annen grad. Det kan være opplysninger om for eksempel kunder, brukere eller ansatte. De nye reglene innebærer blant annet at bedrifter og virksomheter får skjerpede plikter og regelverket åpner for betydelige bøter ved brudd på pliktene (opp til EUR 20 mill eller 4 % av omsetning).

 

Temaer som vil bli behandlet er blant annet

·        Hvilke krav stiller GDPR til bedriftens datasystemer? Hva må endres?
·        Hva med bedriftens skytjenester? Hvilket ansvar har skyleverandør?
·        Må bedriften gjennomføre en personvernkonsekvensanalyse (DPIA)?
·        Innsyn i e-post og kameraovervåkning
·        Hvilke krav stilles til samtykke?
·        Hva er et personvernombud, og må et slikt ombud etableres?
·        Må bedriftens databehandleravtaler oppdateres?
·        Må bedriftens nettside oppdateres?
·        Hvilke sanksjoner risikerer en bedrift ved brudd?

Arrangør: Røyken Næringsråd i samarbeid med næringsrådene i Asker og Hurum

PÅMELDING TIL FROKOSTMØTE INNEN 16. MARS HER:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X
X