Støtte til nyskapende

Støtte til nyskapende

Støtte til nyskapende

Har din bedrift en nyskapende ide, enten i form av nytt produkt, ny tjeneste, ny teknologi eller ny anvendelse av teknologi, ny produksjonsmetode eller ny organisering?

Da kan det være enklere enn noen gang å få støtte fra Innovasjon Norge. 150 millioner kroner fra Nærings- og handelsdepartementet er satt av til en ny landsdekkende etablererstipendordning. De 150 millionene kommer i tillegg til de etablererstipend på mer enn 100 millioner kroner som Innovasjon Norge årlig bevilger.

Støtte gis vanligvis til registrerte bedrifter i etableringsfasen t.o.m. andre driftsår, men i 2009 kan bedrifter unntaksvis støttes inntil fem år etter etablering. Selv om din bedrift ikke er nyetablert, er det mulig å skille ut en god idé i et eget selskap som kan få støtte. Produktet eller tjenesten må ha kommersielle muligheter på et nasjonalt eller internasjonalt marked. Det må også ha betydelig verdiskapings- og lønnsomhetspotensial.

I idéutviklingsfasen kan stipendet brukes til å avklare om prosjektet kan resultere i kommersialisering (lansering i et marked). Kostnader som naturlig påløper i denne fasen kan være egen lønn, konsulentbistand, konsept- og produktutvikling, markedsundersøkelse, sikring av immaterielle rettigheter, reiser, kompetansebygging og utarbeidelse av forretningsplan.

I etableringsfasen kan stipendet benyttes til delvis dekning av kostnader som naturlig er relatert til denne fasen.

Stipendet fra Innovasjon Norge skal være avgjørende for at etableringen kan gjennomføres. Det forutsettes at etablereren kan bidra med minst 25 % egenandel i form av både egeninnsats og kapital, slik at støtte fra Innovasjon Norge er et supplement til, og ikke en erstatning for egenfinansiering. Stipendet er avhengig av prosjektets størrelse og potensial. Det kan normalt utgjøre inntil 50 % av prosjektkostnadene til henholdsvis idéutvikling og etablering. Det kan ikke søkes til begge faser samtidig og stipend til idéutviklingsfasen gjør ikke at søker automatisk har krav på støtte i etableringsfasen.

Innovasjon Norges stipendordninger gjelder for hele landet og i alle næringer, unntatt offentlig virksomhet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

Les Mer

Frokostmøte: Finansiering av forskning/utvikling og presentasjon Himmeljegerne

Les Mer

Statusmøte Fagnettverk Bærekraft

Les Mer
X
X