Målsettingen er å skape arbeidsplasser for innvandrerkvinner der de får opplæring og oppfølging ut fra individuelle behov. At innvandrerkvinner ikke kommer inn på arbeidsmarkedet har mange negative konsekvenser for oss alle. Vi skaper derfor verdier for:

 • samfunnet
  – gjennom å skape lønnsomme enheter som sysselsetter kvinner
  – gjennom reduserte stønadsutbetalinger og økte skatteinntekter
  – ved å ivareta håndverkstradisjoner
  – ved å bygge opp under bærekraft i form av kortreist, gjenbruk, reparasjoner, med mer
 • kunder
  – ved å levere god kvalitet på produkter og tjenester de trenger, laget med sjel
 • kvinnene

– bedre helse, bedre språk og økt kompetanse, økonomisk selvstendighet, økt livskvalitet, økt selvtillit og innpass i et spesielt inkluderende miljø.

 

Arbeid er nøkkelen til inkludering for den enkelte, og arbeid til alle er nøkkelen til et bærekraftig samfunn. 

Vår modell tar utgangspunkt i at tre områder skal fylles med virksomhet:

 • Markedets behov for produkter og tjenester
 • Individets behov for arbeid og inntekt
 • Samfunnets behov for arenaer for jobbtrening og jobbforberedelse

Siden oktober 2017 har vi åpnet en systue på IKEA Slependen og en på Askershus Næringshage, der vi leverer oppdrag til businesskunder og til privatmarkedet. Virksomhetene er del av et samskapingsprosjekt med representanter fra offentlig og privat sektor, næringsliv og frivillige.

Nå er vi 10 ansatte, men vi vokser og neste delmål er å etablere en tekstilfabrikk med 20 ansatte i Asker etter en gjennomprøvet modell utviklet av spanske Ellas lo Bordan.

Sisters in Business er mer enn en jobb, vi er et arbeidsfellesskap og et levende miljø. Et springbrett til selvrespekt og økonomisk uavhengighet. 

Ta gjerne kontakt med Sandra for bestilling eller spørsmål: