Asker Næringsråd har tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til sterkere samarbeid mellom kultur og næringsliv i Asker. Prosjektets målsetting er å skape gjensidig læring, verdiskaping og synliggjøring. V inviterer til fokusmøte, onsdag 28. november kl. 16.00 - 18.00...

Drammen - fra kjedelig veikryss til attraktiv møteplass. Hvordan løfte et steds omdømme? Har Asker eller Bærum noe å lære? Dette er temaet på Frokostmøtet tirsdag 20. november kl. 07.45 - 09.45 i Bærum Kulturhus (Foajèsalen) i Sandvika. Du møter daglig leder av "Byen...

Asker Næringsråd og Askervinnenes Næringsnett inviterer til Lutefiskmiddag, onsdag 5. desember kl. 18.30 på Tveiter Gård (ved Semsvann). Vi legger opp til et hyggelig sosialt samvær for våre medlemmer og samarbeidsparter i et taffel hvor relasjonsbygging står i fokus. Meld deg på via epost: post@askern.no  eller...

Bedriftens og bedriftslederens omdømme kan raskt bli et spørsmål om være eller ikke være. Vi setter fokus på dette temaet på Frokostmøte, tirsdag 23. oktober kl. 07.45 på Thon Hotell Oslofjord. Du møter Berly Lund Grønning, Dinamo PR og Nils M. Apeland, Apeland Informasjon....

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-5, skal alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i HMS. Asker Næringsråd har, i samarbeid med Bærum Næringsråd, tatt initiativ til å sørge for nødvendig, lovpålagt HMS-opplæring for ledere i våre medlemsbedrifter. Vi har dermed gleden av å invitere til HMS-kurs,...

X
X