mentor1Etablerertjenesten i Asker og Bærum vil som en del av sin virksomhet gjennomføre et Mentorprogram med oppstart medio oktober 2009. Formålet med Mentorprogrammet er å styrke lokale bedrifter og hjelpe dem over den kritiske oppstartsfasen. I tillegg er det et mål å gi nye bedriftsledere tilgang til det eksisterende næringsliv i området.

valg2I samarbeid med Bærum Næringsråd inviterer vi til Frokostmøte med Politikerhøring. tirsdag 1. september. Vi utfordrer våre lokale listetopper i paneldebatt på hva disse, som Stortingsrepresentanter, vil gjøre for næringsutvikling og verdiskaping i vårt distrikt og region. Ordstyrer vil være samfunnsredaktør Tor Christian Bakken fra Budstikka.

Hjemmesiden er under oppdatering

X
X