Asker

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd • Januar 2019

Ny “Jobbe i Asker” – kampanje i Budstikka

Ny “Jobbe i Asker” – kampanje i Budstikka

jia3I samarbeid med Asker kommune og Budstikka gjennomførte Asker Næringsråd en "Jobbe i Asker" -kampanje som en annonseserie med helsides annonser i Budstikka i november – desember 2008. I6 bedrifter deltok i denne. Nå inviteres næringslivet til deltakelse i ny kampanje!

Vi vil gjennomføre en ny annonseserie med 15-20 bedrifter i tidsrommet mai-juni 2009. Hovedfokuset denne gangen ønsker vi å rette mot bedriftenes samfunnsansvar. Eksempler på dette kan være "storytelling"  om hvilke verdier og tiltak som har vært viktig for bedriften, internt eller tiltak rettet mot den frivillige sektor, humanitære organisasjoner, miljøtiltak mm. Verdier, holdninger og bevissthet rundt etiske spørsmål blir stadig viktigere ved rekruttering og i en konkurransesituasjon.

Vi håper at din bedrift ser nytten av å være med i en slik kampanje som er en ypperlig måte å profilere egen virksomhet på. Ta kontakt med Asker Næringsråd på tlf. 66 90 60 80.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X
X