Fagnettverk Bærekraft

Hva kan et fagnettverk Bærekraft være?
Et fagnettverk for virksomheter med fokus på Bærekraft som møtes 2- 3 ganger per år i regi av næringsforeningen, mens «innhold/fag» kommer fra medlemmene.
  • Faglig motivasjon for at bærekraft skal lønne seg
  • Tilføre kompetanse på fagfeltet
  • Invitere foredragsholdere som «løfter» temaet
  • Samarbeid næringsliv og kommune
  • Utvikle gode praktiske løsninger for medlemmer og mellom næringsliv og kommune
  • Lære av hverandre. Både store og små bedrifter
  • Kan gi råd og søke innflytelse for å øke samfunnets fokus på bærekraftige løsninger
  • Erfaringsutveksling mellom bedrifter for en effektiv og lønnsom innføring av bærekraft i egen bedrift og som et konkurransefortrinn.
  • Invitere representanter fra støtteapparatet for å diskutere muligheter og rammer for eventuell omlegging eller nyutvikling.