Eiendomsforum

For å kunne representere våre medlemmer trenger vi tett kontakt, innsikt og forståelse for de utfordringene næringslivet opplever i Asker kommune. Eiendomsforum er et bransjeforum hvor vi kan dele erfaringer, samt diskutere felles utfordringer og barrierer. Det kan også arrangeres faglig samlinger basert på innspill fra forumet. 
En av våre prioriterte saker er oppfølging av byggesaker i Asker kommune. Det er kjent at det er utfordringer knyttet til kommunikasjon, saksbehandling og godkjennelsesprosesser. Vi vil holde dere informert om vår aktivitet. Ta kontakt med oss om du ønsker deltakelse.