Navigasjonshjelp til etablerere

Navigasjonshjelp til etablerere

Navigasjonshjelp til etablerere

kompasset_cutEtablererkompasset er en lenkebasert åpningsportal som skal tjene som navigasjonshjelp for etablerere med hensyn til informasjonsinnhenting, faktaopplysninger og kunnskapstilfang. Etablererkompassets formål er å bidra til økt servicegrad over for lokale etablerere, synliggjøre den lokale etablerertjenesten og gi oversikt over kurs, temamøter, nettverksarenaer med videre.

Etablererkompasset er et Pilotprosjekt i Asker, Bærum, Røyken og et delprosjekt i det pågående Terminusprogrammet (interkommunalt næringsutviklingsprogram 2008 – 2010)

Bakgrunn og formål

Etablererkompasset inngår i Terminusprogrammets programområde: Entreprenørskap, der formålet er å organisere et helhetlig regionalt tilbud for nyskaping og vekst i næringslivet – for nye og for eksiterende bedrifter.

Etablererkompasset er en lenkebasert åpningsportal og skal tjene som navigasjonshjelp for informasjonsinnhenting, faktaopplysninger og kunnskapstilfang.

Etablererkompasset er primært en lokal veiviser og skiller seg derfor ut fra øvrige etablererrelaterte websider.

Etablererkompassets formål er å bidra til økt servicegrad over for lokale etablerere og å synliggjøre den lokale etablerertjenesten og gi oversikt over kurser, temamøter, nettverksarenaer mv.

Etablererkompasset vil, etter pilotfase (pilotkommunene), kunne tilbys andre kommuner i Norge.

Målsetting

Etablererkompasset skal forenkle etablererens informasjonssøk og bidra til å styrke lokal og regional næringsutvikling.

Etablererkompasset skal være er allmenngyldig for nyetablerere (grûndere, entreprenører), ved knoppskyting og ved relokalisering.

Prosjektet

Idèen om å utvikle et nettbasert hjelpeverktøy og navigasjonshjelp, som ledd i et helhetlig etablerertilbud i de tre kommunene Asker, Bærum og Røyken(Terminusprogrammet), ble lansert av dir. Lars O. Nordal i Asker Næringsråd , våren 2008.

Idèen ble forankret som eget delprosjekt i Terminusprogrammet ved halvårsskiftet under programområdet: Entreprenørskap (ett av seks programområder).

Design og plattform er levert av selskapet Web Totalservice (Asker).

Utvikling av Etablererkompasset er finansiert av Terminusprogrammet (50%) og Akershus Fylkeskommune ved direktetilskudd (50%).

Domenet www.etablererkompasset.no eies av Asker Næringsråd.

Asker Næringsråd står som hovedredaktør for Etablererkompasset.

Funksjonalitet

Etablererkompassets åpningsbilde gir valgmulighet for brukeren til å søke direkte til ett av følgende pekeområder:

  • Veiledning
  • Kalender
  • Hvem gjør hva?
  • Nettverk
  • Næringsarealer
  • Finansiering
  • Etablererguider
  • Virkemiddelapparatet

Ved å stille pekeren (kompassnåla) på ett av pekeområdene, fremkommer kommunevåpenet til de tre pilotkommunene.

Ved å klikke på et av disse, ledes brukeren direkte til informasjonen som gjelder for denne kommunen.

Enkelte av pekeområdene er generiske (ens for alle kommunene). Dette gjelder lenker til nettbaserte etablererguider og til virkemiddelapparatet. Det meste av slik informasjon finnes allerede på ”nettet” – Etablererkompasset skal være en veiviser (navigasjonshjelp) i dette.

Det er lagt vekt på en pedagogisk arkitektur, enkel struktur og utstrakt bruk av lenker. Hensikten med dette er å gjøre Etablererkompasset interessant, brukervennlig og vedlikeholdsvennlig.

Videreføring

Etablererkompasset vil i 1. kvartal 2009, som pilot, testes ut i kommunene Asker, Bærum og Røyken. Komplettering og tilpassing av innhold vil foretas løpende.

Etablererkompasset vil tilbys andre kommuner og kan danne ”standard” finformasjon knyttet til etablererveiledning i norske kommuner.

Kontaktperson for Etablererkompasset:

Direktør Lars O. Nordal, Asker Næringsråd – tlf 66 90 60 80.

Epost: post@askern.no

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

Les Mer

Frokostmøte: Finansiering av forskning/utvikling og presentasjon Himmeljegerne

Les Mer

Statusmøte Fagnettverk Bærekraft

Les Mer
X
X