Næringsråd i tre kommuner samles til ett

Næringsråd i tre kommuner samles til ett

Næringsråd i tre kommuner samles til ett

Asker – slik den nye kommunen fremstår 1. januar 2020 – har et mangfoldig næringsliv, med 35 000 arbeidsplasser fordelt på mange bransjer. Det er stor interesse for nyetableringer, og veksten i de eksisterende bedriftene er god.

Mange bedrifter er opptatt av miljø og bærekraft og derigjennom skaper de grunnlag for en forsknings- og kunnskapsbasert næringsutvikling. Denne avisen har mange gode eksempler på dette, noe som gir et godt utgangspunkt for å inspirere andre bedrifter.

I dag har vi tre næringsråd, ett i hver kommune. Samlet har de 700 medlemmer som bidrar i nettverk og aktiviteter som støtter opp om den lokale næringsutviklingen.

Vår nye kommune og et nytt samlet næringsråd har felles mål om å styrke næringspolitikken til å bli ledende i landet.

Vår sentrale plassering i Osloregionen med gode kollektivløsninger gjør det enkelt for bedriftene å rekruttere i arbeidsmarkedet. Næringslivet uttrykker at rammebetingelsene for å drive virksomhet i Asker er generelt gode. Samtidig har vi utfordringer vi skal jobbe med fremover.

Vi skal sammen legge til rette for å utnytte våre attraktive næringsarealer spredt rundt i hele kommunen. Enten de ligger i et av våre attraktive tettsteder eller i sentrumsnære områder.

Vår nye kommune vil gi oss et løft og nye muligheter knyttet til opplevelsesnæringen. Våre attraktive steder rundt kystlinjen har mye å tilby til både turister og lokale besøkende.

Nye Asker skal være en god tilrettelegger for gründere og vekst i næringslivet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

Les Mer

Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

Les Mer

Bærekraftige anskaffelser

Les Mer

Hjemmesiden er under oppdatering

X
X