Foredragsholdere


Lene W. Conradi

Ordfører i Asker kommune

 Velkommen til Asker og årets Nettverksdag

Monica Vee Bratlie

Ordfører i Hurum kommune

Velkommen til Asker og årets Nettverksdag

Eva Noren Eriksen

Ordfører i Røyken kommune

Velkommen til Asker og årets Nettverksdag


Erik Aasheim

Journalist, forfatter og tidligere NRK-programleder

Konferansier Bærekraft for næringslivet, Hvordan kan bærekraft gi økt lønnsomhet.

Lisa Cooper

Founder and CEO of CatalystsFounder and CEO of Catalysts

Konferansier Multisalen Tema 2. Kan integrering gi økt, lønnsomhet i et trangt arbeidsmarked? 

Thina Saltvedt

Senior Advisor Sustainable Finance i Nordea

 

Finansielle trender og «drivere» så Bærekraft lønner seg

Bjørn K.Haugland

Adm. Dir. Næringslivsalliansen Norge 203040

Det store bildet; Global og nasjonal satsing på bærekraft

Harald Henriksen

Executive VP, Head of TOMRA collection solutions

 

Globale utfordringer innen resirkulering – En mulighet for Tomra ASA

Kia Luise Klavenes

Pure Consulting

 

Metode for å implementere FN’s bærekraftsmål

Morten Aarhus

leder Forbo-Flooring AS i Asker

Praktiske eksempler og erfaringer fra lokalt næringsliv

Ann-Kristin Ytreberg

Daglig leder
stiftelsen Miljøfyrtårn

Hvordan Miljøsertifisering kan bidra til økt konkurransekraft

Tormod Lien

Markedsrådgiver
Miljømerking.

Hvordan Miljøsertifisering kan bidra til økt
konkurransekraft

Kjersti Fløgstad

Rådgiver samfunnsansvar, DNB

Nei til miljøsinkene for finansiering / Lån

Edel Hegerholm

NAV Bærum

 

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale Drammen, Globale Bærum og Ta Askersjansen ?

Wenche Steen

NAV Asker

 

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale Drammen, Globale Bærum og Ta Askersjansen ?

Liv Gaarder-Larsen

Drammen Business Association

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale
Drammen og Globale Bærum ?

Sisters in business

 

 

Lokale suksesshistorie

Beate Hagen

 Deputy Storage manager, IKEA

 

Lokale suksesshistorie

Tove Selnes

HR direktør, Storebrand

 

Hvordan mangfoldsledelse skaper bærekraft?

Håkon Moslet

NRK Nyheter og Nordic Choice.

Hvordan mangfoldsledelse skaper bærekraft?

Aiman Shaqura

Grunder og founder bak «give a job»

Hvordan lykkes med integrering i Næringslivet

Frode Hvattum

Strategidirektør i Ruter AS

 

Mobilitet nå og i fremtiden

Dr. Johannes Daae

Bergfald Miljørådgivere

 

Sirkulærøkonomi for Små og Mellomstore bedrifter

Svein Ove Isaksen

Redaktør i Røyken og Hurums avis

Leder Paneldebatt Hvordan kan vi bruke bærekraft og integrering for å bli ledende på næringsutvikling – en paneldebatt for politikere og næringsliv

Program


Time Program VESTIBYLE
07:00-09:00 Vestibyle – : Dørene åpnes og registrering, Mingling
09:00-11:00
Teatersal

Felles samling med tema:

1. Inspirasjon for bærekraft og sosialt ansvar

2.Nasjonale trender, drivere for bærekraft og muligheter med å ansette innvandrere. Suksesshistorier

Næringslivet stiller ut – Servering – Mingling
11:15-12:00 PAUSE / SERVERING
12:00-14:00
Teatersal

TEMA 1. Teatersal
Bærekraft for næringslivet – Hvordan kan bærekraft gi økt lønnsomhet

Multisal

TEMA 2. Multisal «Kompetanse – sosialt ansvar – flere innvandrere i relevant jobb – økt lønnsomhet»

14:30-15:00 PAUSE / SERVERING
15:00-16:00
Teatersal

Felles Paneldebatt Hvordan kan vi bruke bærekraft til å bli ledende på næringsutvikling – en paneldebatt for politikere og næringsliv

TEMA NR. 1

«Hvordan kan bærekraft gi lønnsomhet»

Du får treffe fagnettverket for Bærekraft

Hvem bør delta?

-Du er nysgjerrig på hvordan Bærekraft kan implementeres i egen virksomhet

-Du ønsker å vite hvordan andre bedrifter har fått økt lønnsomhet fra satsing på bærekraft

-Muligheter innenfor sirkulærøkonomi

-Ledere som vurderer en strategisk endring egen bedrifts forretningsplaner

-Du som ønsker å bli bedre kjent med fagnettverket for Bærekraft i Asker Næringsråd

TEMA NR. 2

«Kompetanse – sosialt ansvar – flere innvandrere i relevant jobb – økt lønnsomhet»

Du får treffe andre  bedrifter som ønsker å ta et sosialt ansvar og utnytte tilgjengelig kompetanse i et stramt arbeidsmarked

Hvem bør delta?

-Arbeidsgivere som ser en forretningsmulighet i å ansette innvandrere og samtidig ta et sosialt ansvar.

-Ansatte i NAV, kommuner og det offentlige som vil bidra til å forenkle ansettelser i næringslivet.

-Bedrifter som er nysgjerrige på mulighetene

-HR ledere i næringslivet

Samarbeidspartnere


Sponsors


Vil du være med på vårt sponsorlag?

Vi ønsker bedrifter med på laget til årets nettverksdag, som vil bidra til å skape inspirasjon, innsikt og en verdifull møteplass for næringslivet i Asker, Røyken og Hurum.

Vi kan love deg god profilering både før, under og etter selve dagen.
Sponsorpakke: pris kr. 15.000,-
Omfatter følgende elementer:
– Standplass (140 x 80 cm bord med duk, ferdig rigget), mulighet for roll-up bak, samt to stoler, 2 lunsj-/serveringspakker (lunsj, kaffe/te, frukt, vann)
– Inntil 5 billetter til faglig nettverksseminar.
– Profilering på Asker Næringsråd sin web side, samt på informasjon sendt ut til medlemmer
– Logo på invitasjon/program
– Profilering på informasjonsmateriell i Asker Kulturhus / SPONSORVEGG (se over)

Dersom dette er interessant kontakt Yngve Bastesen på tlf 91667697 eller på mail yngve@askern.no så snart som mulig.

Mer informasjon på www.askern.no

X
X