Foredragsholdere


Lene W. Conradi

Ordfører i Asker kommune

 Velkommen til Asker og årets Nettverksdag

Monica Vee Bratlie

Ordfører i Hurum kommune

Velkommen til Asker og årets Nettverksdag

Eva Noren Eriksen

Ordfører i Røyken kommune

Velkommen til Asker og årets Nettverksdag


Erik Aasheim

Journalist, forfatter og tidligere NRK-programleder

Konferansier Bærekraft for næringslivet, Hvordan kan bærekraft gi økt lønnsomhet.

Lisa Cooper

Founder and CEO of CatalystsFounder and CEO of Catalysts

Konferansier Multisalen Tema 2. Kan integrering gi økt, lønnsomhet i et trangt arbeidsmarked? 

Thina Saltvedt

Senior Advisor Sustainable Finance i Nordea

 

Finansielle trender og «drivere» så Bærekraft lønner seg

Bjørn K.Haugland

Adm. Dir. Næringslivsalliansen Norge 203040

Det store bildet; Global og nasjonal satsing på bærekraft

Harald Henriksen

Executive VP, Head of TOMRA collection solutions

 

Globale utfordringer innen resirkulering – En mulighet for Tomra ASA

Kia Luise Klavenes

Pure Consulting

 

Metode for å implementere FN’s bærekraftsmål

Morten Aarhus

leder Forbo-Flooring AS i Asker

Praktiske eksempler og erfaringer fra lokalt næringsliv

Ann-Kristin Ytreberg

Daglig leder
stiftelsen Miljøfyrtårn

Hvordan Miljøsertifisering kan bidra til økt konkurransekraft

Tormod Lien

Markedsrådgiver
Miljømerking.

Hvordan Miljøsertifisering kan bidra til økt
konkurransekraft

Kjersti Fløgstad

Rådgiver samfunnsansvar, DNB

Nei til miljøsinkene for finansiering / Lån

Edel Hegerholm

NAV Bærum

 

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale Drammen, Globale Bærum og Ta Askersjansen ?

Wenche Steen

NAV Asker

 

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale Drammen, Globale Bærum og Ta Askersjansen ?

Liv Gaarder-Larsen

Drammen Business Association

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale
Drammen og Globale Bærum ?

Sisters in business

 

 

Lokale suksesshistorie

Dan Sandmoen

IKEA

 

Lokale suksesshistorier

Tove Selnes

HR direktør, Storebrand

 

Hvordan mangfoldsledelse skaper bærekraft?

Håkon Moslet

NRK Nyheter

Hvordan mangfoldsledelse skaper bærekraft?

Aiman Shaqura

Grunder og founder bak «give a job»

Hvordan lykkes med integrering i Næringslivet

Frode Hvattum

Strategidirektør i Ruter AS

 

Mobilitet nå og i fremtiden

Dr. Johannes Daae

Bergfald Miljørådgivere

 

Sirkulærøkonomi for Små og Mellomstore bedrifter

Svein Ove Isaksen

Redaktør i Røyken og Hurums avis

Leder Paneldebatt Hvordan kan vi bruke bærekraft og integrering for å bli ledende på næringsutvikling – en paneldebatt for politikere og næringsliv

Lis Pedersen Strøm

leder i ROEDE AS

Praktiske eksempler og erfaringer og Bærekraftig livsstil

fra lokalt næringsliv

Program


Time Program VESTIBYLE
07:00-09:00 Kl. 07.00: Dørene åpnes (registrering og rigging for utstillere)

Kl. 08.30: Innsjekk – kaffe – mingling

09:00-11:00
Teatersal

«Velkommen til Asker og årets Nettverksdag»  Lene Conradi,

Monica Vee Bratlie, Eva Noren Eriksen, ordførere i Asker, Hurum og Røyken kommune

  «Det store bildet; Global og nasjonal satsing på bærekraft»

  Bjørn K.Haugland, Adm. Dir. Næringslivsalliansen Norge 203040

 

  KORT PAUSE

 

  «Finansielle trender og «drivere» så Bærekraft lønner seg»

  v/ Thina Saltvedt, Senior Advisor Sustainable Finance i Nordea

  «Mobilitet nå og i fremtiden»

Frode Hvattum Strategidirektør i Ruter AS

 

  Globale utfordringer innen resirkulering – En mulighet for Tomra ASA

  Harald Henriksen, Executive VP, Head of TOMRA collection solutions

Næringslivet stiller ut – Servering – Mingling

 

NB! Få med at det blir musikk i vestibylen i pausene med det lokale bandet  «pokerskinn» .  https://aktiviasker.no/pokerskinn-band/

11:15-12:00 Pause – dørene åpnes – Utstilling – Lunsj – Musikk med «Pokerskinn»
12:00-14:00
Teatersal

Tema 1. Bærekraft for næringslivet

Hvordan kan bærekraft gi økt lønnsomhet.

Erik Aasheim Journalist, forfatter og tidligere NRK-programleder

Metode for å implementere FN’s bærekraftsmål

v/ Kia Luise Klavenes i Pure Consulting

Praktiske eksempler og erfaringer og Bærekraftig livsstil

fra lokalt næringsliv v/Morten Aarhus, leder Forbo-Flooring AS

og Lis Pedersen Strøm, leder i ROEDE AS.

Hvordan Miljøsertifisering kan bidra til økt

konkurransekraft v/ Ann-Kristin Ytreberg,Daglig leder

stiftelsen Miljøfyrtårn og Tormod Lien, Markedsrådgiver

Miljømerking.

 

PAUSE – MUSIKK

 

«Nei til miljøsinkene for finansiering / Lån» v/ Kjersti

Fløgstad, Rådgiver samfunnsansvar, DNB

Sirkulærøkonomi for Små og Mellomstore bedrifter

v/ Dr. Johannes Daae – Bergfald Miljørådgivere

Samtale mulighetsområder innen sirkulærøkonomi  v/ Kia

Luise Klavenes i Pure Consulting og Dr. Johannes Daae –

Bergfald Miljørådgivere

Multisal

Tema 2. Multisalen Tema 2. Kan integrering gi økt

lønnsomhet i et trangt arbeidsmarked?

Konferansier:  Lisa Cooper, founder and CEO of Catalysts

«Hvordan lykkes med integrering i Næringslivet»

v/ Aiman Shaqura, Grunder og founder bak «give a job»

Hvordan mangfoldledelse skaper bærekraft?

Lisa Cooper I dialog med Tove Selnes HR direktør

Storebrand, Håkon Moslet NRK Nyheter og

Karin Sjøgren, Nordic Choice.

 

PAUSE – MUSIKK

 

Lokale suksesshistorier;

Sisters in Business v/ Sandra Tellefsen

Rema 1000 v/Thore Sundby

Risenga bo og omsorgssenter v/ Cathrine Eken

IKEA v/ Dan Sandmoen, ansvarlig “hurtigsporet”og

Maria Hultman, HR

Lokale prosjekter. Hva gjør de i Internasjonale

Drammen, Globale Bærum og Ta Askersjansen ?

Presentasjon og dialog med Liv Gaarder-Larsen I

Drammen Næringsforening og Edel Hegerholm, NAV

Bærum og Wenche Steen i NAV Asker.

En samtale med Lisbeth Sæther Storli i prosjektet “Jobbreisen”

14:30-15:00 MINGLING – HÅNDMAT – UTSTILLING – MUSIKK
15:00-16:00
Teatersal

15:00 Paneldebatt Kan bærekraft og integrering hjelpe næringslivet å bli ledende på næringsutvikling – en paneldebatt for politikere og næringsliv. Paneldebatten ledes av Svein Ove Isaksen redaktør i Røyken og Hurums avis.

Bærekraft – integrering – lokal politikk  – innspill fra Ungdommen  Samtale «Summer internship» i Asker kommune

og lokal leder i Natur og Ungdom og Danat Tekie fra Young Sustainable Impact.

Kl. 16.00:  Avslutning

TEMA NR. 1

«Hvordan kan bærekraft gi lønnsomhet»

Du får treffe fagnettverket for Bærekraft

Hvem bør delta?

-Du er nysgjerrig på hvordan Bærekraft kan implementeres i egen virksomhet

-Du ønsker å vite hvordan andre bedrifter har fått økt lønnsomhet fra satsing på bærekraft

-Muligheter innenfor sirkulærøkonomi

-Ledere som vurderer en strategisk endring egen bedrifts forretningsplaner

-Du som ønsker å bli bedre kjent med fagnettverket for Bærekraft i Asker Næringsråd

TEMA NR. 2

«Kompetanse – sosialt ansvar – flere innvandrere i relevant jobb – økt lønnsomhet»

Du får treffe andre  bedrifter som ønsker å ta et sosialt ansvar og utnytte tilgjengelig kompetanse i et stramt arbeidsmarked

Hvem bør delta?

-Arbeidsgivere som ser en forretningsmulighet i å ansette innvandrere og samtidig ta et sosialt ansvar.

-Ansatte i NAV, kommuner og det offentlige som vil bidra til å forenkle ansettelser i næringslivet.

-Bedrifter som er nysgjerrige på mulighetene

-HR ledere i næringslivet

Samarbeidspartnere


Sponsors


Vil du være med på vårt sponsorlag?

Vi ønsker bedrifter med på laget til årets nettverksdag, som vil bidra til å skape inspirasjon, innsikt og en verdifull møteplass for næringslivet i Asker, Røyken og Hurum.

Vi kan love deg god profilering både før, under og etter selve dagen.
Sponsorpakke: pris kr. 15.000,-
Omfatter følgende elementer:
– Standplass (140 x 80 cm bord med duk, ferdig rigget), mulighet for roll-up bak, samt to stoler, 2 lunsj-/serveringspakker (lunsj, kaffe/te, frukt, vann)
– Inntil 5 billetter til faglig nettverksseminar.
– Profilering på Asker Næringsråd sin web side, samt på informasjon sendt ut til medlemmer
– Logo på invitasjon/program
– Profilering på informasjonsmateriell i Asker Kulturhus / SPONSORVEGG (se over)

Dersom dette er interessant kontakt Yngve Bastesen på tlf 91667697 eller på mail yngve@askern.no så snart som mulig.

Mer informasjon på www.askern.no

X
X