Hold et faglig temakurs! Asker Næringsråd har ulike anledninger tilrettelagt faglige temakurs i samarbeid med enkeltmedlemmer. Eksempel på slike kurs er Offentlig anskaffelser i samarbeid med Swan Advokatfelleskap ogArbeidsmiljøloven – midlertidig ansettelser i samarbeid med Asker Advokatkontor. Forutsetningen for gjennomføring av slike kurs er at de skal...

Muligheten for midlertidige ansettelser i din bedrift – kurs om foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven Lovgiver vil etter all sannsynlighet vedta endringer i Arbeidsmiljøloven, som åpner for en større adgang til midlertidige ansettelser. I forarbeidene til de foreslåtte endringene står det følgende: En utvidet adgang til midlertidig ansettelse...

Praktisk prosjektledelse med studiestart i februar Har du eller medarbeidere behov for: Påbygging av egen CV? Oppgradering av kunnskapene innen prosjektledelse? Erfaringsutveksling med prosjektrelaterte personer i andre virksomheter/bransjer? Veiledning av erfarne prosjektledere? Følge de beste forelesningene innen faget og samtidig studere når det passer deg? Vi inviterer til deltakelse på vårt første...

X
X