Cambi Group AS

18. September 2018 12:20
Kontaktperson: Sondre fjeld
Telefon: 66779800
Adresse:
Skysstasjonen 11A, 1383 Asker, Norge
Beskrivelse:

Cambi’s termiske hydrolyseprosesser ligger i sentrum for avansert behandling av kloakkslam og biologisk nedbrytbart avfall, enten det er planlagt nytt eller oppgradering av eksisterende avløpsvannbehandling, matavfall eller fordøyelsesprosjekter. Konvensjonelle problemer blir redusert, og selve materialet blir en virkelig verdifull ressurs. Gjennom Cambis velprøvde prosesser løftes material og energiutvinning til et helt nytt nivå, samtidig som du reduserer mengden sluttprodukt og maksimerer kvaliteten. Resultatene er reduserte driftskostnader og problemer omgjort til produkter.

Map

X
X