Medlemsfordeler:

Asker Næringsråd er aktiv, synlig og engasjert i næringsutvikling og vekst i Asker.

Asker Næringsråd er døråpner overfor potensielle kunder.

Asker Næringsråd skaper møteplasser hvor du kan bli kjent med andre næringsdrivende i ditt nettverk.

Asker Næringsråd er servicekontor og samtalepartner.

Asker Næringsråd arbeider for å oppnå bedrede rammebetingelser for næringsdrivende i Asker.

Asker Næringsråd bidrar til økt kompetanse og verdiskaping for næringslivet.

Asker Næringsråd hjelper deg i enkeltsaker vis å vis lokale og sentrale myndigheter.

Asker Næringsråd fokuserer på verdien av å vise et lojalt samfunnsansvar og engasjement.

Asker Næringsråd bidrar tll økt fokus på og synliggjøring av dine utfordringer lokalt.

Asker Næringsråd gjennomfører prosjekter som bidrar til bedrede forutsetninger for din virksomhet.

Vi vil gjerne ha deg med som

medlem av Asker Næringsråd:

Ditt nettverk i Asker!
Hovedannonsører:

Tilbakemeldinger:

X
X