WeMe Facilitators AS

Hvis du lurer på hva vi gjør? Gjennom enkel teknologi bedrer vi mental, emosjonell og fysisk helse gjennom å synliggjøre medarbeideres generelle well-being og nivå av stress og utbrenthet. Så tilfører vi relevant kunnskap gjennom e-læring og coaching. Enkelt og nyttig. Enig?

Kontaktpersoner

Linda Krog Ødegaard
Fagansvarlig
Jan Strøm
Daglig leder

Bilder