Fleetstep AS

Fleetstep er ett teknologiselskap med globale ambisjoner. Vi ønsker å legge til rette for god utnyttelse av globalt eksisterende og fremtidig bilpark gjennom våre systemet. Vi bygger vår digitale plattform for å tilby en bærekraftig løsning for fremtidige utfordringer innen fleksibelt bilhold, automatisere prosesser, og redusere klimautslipp gjennom å øke utnyttelse av ubenyttede ressurser. Vi ser behovet for å utvikle en plattform som skaper samhandling mellom aktører, bidra til en mer balansert global bilpark gjennom fremleie og deling mellom bedrifter for sikre en grønnere fremtid.

Kontaktpersoner

Bilder