Inclusion AS

Inclusion AS er et firma lokalisert i Asker som tilbyr opplæring, veiledning og prosjektledelse innenfor områdene entreprenørskap, innovasjon og jobbutvikling. Les mer på www.inclusion.no. (IN ENGLISH: Inclusion is a company based in Asker, west of Oslo offering services related to teaching, one-to-one councelling and project management within the area of entrepreneurship, innovation, job creation and business development. More information: www.inclusion.no )

Kontaktpersoner

Paul Bø
Daglig leder

Bilder