Asker Næringsforening

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER! Asker Næringsforening en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet. Asker Næringsforening er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening. Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker.

Kontaktpersoner

Steinar Bustad
Daglig leder

Bilder