Kompetanseprogram – Øke konkurransekraft gjennom bærekraft

Kompetanseprogram – Øke konkurransekraft gjennom bærekraft

Kompetanseprogram – Øke konkurransekraft gjennom bærekraft

Det har foregått en omstilling i Næringslivet i retning av at flere organisasjoner tar mer samfunnsansvar og ansvar for bærekraften i samfunnet rundt oss. Asker Næringsråd har samlet medlemmer og kjente foredragsholdere til å snakke om temaet i flere anledninger og nå skal vi utvikle et kompetanseprogram for næringslivet og spesielt SMB.

Kompetanseprogrammet skal:

  1. Gi SMB en innføring i hvordan de 17 bærekraftsmålene kan brukes som utgangspunkt for å definere egne ambisjoner.
  2. Besøke bedrifter som kan vise til resultater etter å ha jobbet med bærekraft
  3. Hvordan vil øket innkjøpsmakt påvirke egen prioritering på bærekraft. Offentlige og private innkjøp legger stadig mer vekt på bærekraft sammen med bl.a. pris på varer og tjenester. Hvilke elementer vil innkjøpere legge vekt på og hvordan kan SMB tilpasse seg slike «nye» krav.
  4. Innvitere eksperter og næringslivsledere for å diskutere hvorfor og hvordan bærekraft blir stadig viktigere for å vinne fremtidens kontrakter.

Programmet bruker profesjonelle ressurser som gjennomfører samlingene:

a) Jens Kanden, Kanden konsult AS. www.kanden.no «har jobbet systematisk med salg, salgsledelse, salgsorientert toppledelse, rådgivning og trening av selgere / ledere i 25 år»

b) Kia Luise Klavenes, Pure consulting AS. http://www.purecsr.no «Pure har utviklet en forenklet prosess av vår arbeidsmodell for bærekraftig forretningsutvikling. Prosessen bygger på en kombinasjon av rådgivningstimer og tilgang til malverk og «how to» oppskrifter som skal gjøre det enklere og rimeligere for SMBer å jobbe på egen hånd med å integrere bærekraft i kjernen av sin forretning»

Vi opplever en trend i samfunnet der kunder i det private og offentlige stiller krav til leverandører om å ta bærekraft på alvor. Mange sier Grønn konkurransekraft gir muligheter for et offensivt næringsliv. Asker kommune og Asker næringsråd ønsker å utnytte denne muligheten ved å utvikle et kompetanseprogram som skal gi SMB i regionen økt konkurransekraft gjennom satsing på bærekraft.

Deltakende bedrifter vil, ved hjelp av et beste praksis metodeverk for bærekraft, få anledning til å utvikle en handlingsplan for hvordan de skal forsterke egen satsing på bærekraft og hvordan utnytte dette kommersielt.

Samling nr. 1,  18. September 2019: Motivasjon og metodikk. Inspirasjon til å satse på bærekraft. Metodikk – de 17 bærekraftsmålene. Pure consulting v/Kia Luise Klavenes og Kanden Konsult.
Samling nr. 2,   9. Oktober 2019: Bedriftsbesøk Forbo Flooring og Morten Aarhus som forteller sin historie. Eksempel på hvordan satsingen på bærekraft har gitt resultat og gode råd for å lykkes.. Flere praktiske eksempler og suksesshistorier. Hver deltaker presenterer til historie og hvordan en planlegger å implementere bærekraft i egen bedrift. Kanden Konsult v/ Jens Kanden og Forbo Flooring v/ Morten Aarhus.
Samling nr. 3,   5. November 2019: Offentlige anskaffelser. Besøk hos Asker kommune. Hvordan offentlige anskaffelser vil stille krav til bærekraft hos sine leverandører. Innovative anskaffelser. Samskaping. Gruppearbeid : Hvilke endringer må næringslivet gjøre for å løfte bærekraft som et konkurransefortrinn. Asker kommune og Kanden Konsult.
Samling nr. 4,   5. Desember 2019: Foredrag og paneldiskusjon Innspill fra eksperter på bærekraft etterfulgt av paneldiskusjon, sosial bærekraft, deltakere presenterer sin strategi for å implementere bærekraft i egen bedrift. Kanden Konsult og Pure consulting v/Kia Luise Klavenes .

Hver samling kl.0800 til 1130 inkl. frokost. Pris 4890,- som inkluderer 2 deltakere fra hver bedrift. Maks 20 deltakere.

Påmelding på email til yngve@askern.no helst før 11 September 2019.

Påmelding: yngve@askern.no eller tlf. 91667697

Prosjektet er støttet av Akershus Fylkeskommune, Asker kommune og næringslivet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

JobbAsker

Les Mer

GrunderSjansen 2019

Les Mer

Kampanjer og kompetanse klimatiltak i næringslivet

Les Mer

Hjemmesiden er under oppdatering

X
X