Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

 

Salgsdirektør i Kinnarps, Stein Erik Einstad, setter pris på gode kontorstoler, og et bærekraftig samfunn. Foto: Aina Skoland

Kontormøbelprodusenten Kinnarps er både leverandør og innkjøper. De vet mye om hvordan kravene i anbud og innkjøp påvirker næringskjeden i retning av et bærekraftig samfunn. Eller ikke.

– Det er jo sånn at alt vi forbruker har et miljøavtrykk, påpeker Stein Erik Einstad som er Salgsdirektør i Kinnarps Norge. – Derfor er det viktig at vi er bevisste på å gjøre dette avtrykket så lite som mulig, og en av veiene dit er nettopp ved å stille krav til produktene vi kjøper.

Som produsent forholder Kinnarps seg til store innkjøpere både i det offentlige og det private, og Einstad er opptatt av at det må ligge kraft bak forventningene om bærekraft. – Det er ikke mange årene siden regjeringen uttalte at miljø skal vektes med inntil 30 % «hvis relevant» i offentlige anbud. Det betyr at kravene er på vei, men det er fortsatt vagt formulert.

Bærekraftig bevissthet

– Vi pleier å si at 80 prosent av miljøavtrykket av produktene våre bestemmes allerede i designstadiet. Hva slags materiale vi bruker er retningsgivende for hvor lenge produktet skal holde, og om bestanddelene skal egne seg til resirkulering. Det er også her vi bestemmer om den skal få et designuttrykk som tilsier at produktet får lang levetid, eller om det er noe som følger en motebølge som vil gå over etter relativt kort tid. Ellers har naturligvis også transport og logistikk mye å si. Vi produserer i Sverige med relativt kort avstand til markedet vårt. Vi gjør all transport med våre egne biodieseldrevne biler, og sparer så mye som seks tonn med plast og papp hver dag fordi vi velger å bruke filt som emballasje under transport. Noen av tiltakene er ting vi sparer penger på, andre er tiltak som koster, men det er uansett i samfunnets interesse, og derfor bør det settes pris på i anbudsprosessene.

Kjøp og salg

Hvis vi går et steg lenger i produksjonsprosessen påpeker Einstad at Kinnarps, med sin årlige omsetning på fire milliarder, også er en betydelig innkjøper. – Når vi for eksempel skal kjøpe inn bjørk til en bordplate, kan vi velge den leverandøren som har den laveste prisen, eller vi kan velge en som kan dokumentere at de har brukt tid og penger på å sørge for at trærne er felt på en bærekraftig måte, at de som jobber i skogen gjør det under forsvarlige forhold og så videre. Det siste alternativet er klart mer bærekraftig, men gir også en bordplate som koster kanskje 15 – 20 prosent mer å produsere. Da er det klart at det spiller en rolle hvordan anbudet vi konkurrerer om i den andre enden vekter pris og bærekraft.

Sosial bærekraft er viktig

Einstad er opptatt av at bærekraft har flere sider. – Det er selvfølgelig det miljømessige, men det finnes flere sider ved dette. Den økonomiske, for eksempel. Det er jo i anskafferens interesse at en potensiell leverandør er økonomisk levedyktig, og at de kan føle seg trygg på at leveransen blir gjennomført på en trygg måte. Men den delen som ofte blir litt oversett i anbudskriterier er den sosiale bærekraften.

Einstad påpeker at kravet om sosial bærekraft i anbudsprosesser ofte blir gjort i form av at produsenten må signere en egenerklæring, men hvis dette ikke blir fulgt opp i kontraktsperioden er det lite verdt, mener han. Men det finnes unntak som er verdt å nevne. – Vi leverer blant annet møbler til NRK og til offentlige sykehus landet over. Det er naturlig nok store kontrakter, og her stilles strenge krav til den sosiale bærekraften, også nedover i næringskjeden. At det er et resultat av erfaring, er han ikke i tvil om. – For noen år tilbake oppsto en større skandale i forbindelse med innkjøp av sykehusutstyr i det offentlige. Den valgte leverandøren leverte som avtalt og hadde, så vidt de visste selv, alt på det tørre. Men når man gikk produksjonen nærmere etter i sømmene viste det seg at pinsettene i leveransen ble produsert i Indonesia av nord-koreanske borgere som hadde blitt fratatt passet og jobbet på slavekontrakter. Sykehusenes leverandør visste ingenting om forholdene hos underleverandøren. Kinnarps selv har tatt denne delen av innkjøperansvaret på alvor. – Vi har to fulltidsansatte som har som ansvarsområde å følge opp våre underleverandører. Reise rundt på fabrikkene og forsikre seg om at arbeidene har tilstrekkelig trygge og gode vilkår. Dette er et tiltak som koster, men da kan vi ha god samvittighet, og forhåpentligvis vil det telle i vår favør i anbudskonkurranser.

 

Tirsdag 5. november holder Asker Næringsråd kanskje høstens mest interessante frokostseminar om “Bærekraftige og innovative anskaffelser” i Asker Kulturhus.

Dette er er åpent arrangement der alle kan delta.

Dato:                  Tirsdag 5. november

Kl 07.45:             Frokost og mingling

Kl 0815-10:        Frokostseminar

Sted:                   Multisalen i Asker Kulturhus.

Vi håper å se riktig mange av medlemmene våre i Asker-, Røyken- og Hurum næringsråd denne morgenen og ta gjerne med kolleger. Vi oppforderer alle som er interessert i bærekraftige og innovative anskaffelser om å ta turen innom.

Meld deg på frokostseminar

Velkommen!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Daglig leder Asker næringsforening

Les Mer

Kick-off, JobbAsker 21.november

Les Mer

Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

Les Mer
X
X