JobbAsker

JobbAsker

JobbAsker

Når bedriftsledere ansetter tuftet på «Mangfold» utnytter næringslivet, og offentlig sektor alle ressurser, skaper bedre bedrifter og bidrar til at den enkelte innbygger får en mulighet til å komme i jobb, kan heve lønn og leve av den.

Næringslivet i Asker har behov for arbeidskraft. Gjennom prosjektet, Ta AskerSjansen vil vi stimulere næringslivet til å rekrutere innvandrere lokalt.

Ta AskerSjansen (arbeidstittel), er et samskapingsprosjekt mellom næringslivet, Asker kommune, NAV Asker, Folkeuniversitetet og frivilligheten i Asker. Prosjektet er i etablering, og har ansatt en prosjektleder i 50% stilling med støtte fra NAV og Asker Næringsråd. For å realisere prosjektet er det behov for bistand og aktiv deltakelse fra flere aktører, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med Asker Næringsråd.

Bærekraftmål i praksis

Økt integrering og flere i jobb

17% av Askers befolkning er første og andre generasjons innvandrere. Arbeidslivet i Asker skal gjenspeile Askers befolkning.

Prosjektet skal:

  • Hjelp arbeidsgivere til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft lokalt
  • Rekruttere innvandrere inn i frivillig arbeid
  • Gi innvandrere en mulighet til å komme inn i lønnet jobb der de får anvendt sin utdannelse og erfaring, og står i jobb over tid
  • Bidra til at de som deltar skal komme ut i lønnet jobb og videre ansettelser
  • Hjelpe med kompetansevurdering, riktig person på rett plass
  • Skal etablere mentorordninger, og kurs for mentorer
  • Forenkle ansettelser av innvandrere i næringslivet
  • Skal gi tilbud om kompetansehevende tiltak for arbeidsgivere innen mangfold og mentor
  • Etablere HR-nettverk som utarbeider ulike trainee-ordninger tuftet på kompetanse og mangfold

Samarbeid og organisering av prosjektet

Ta AskerSjansen er et samskapingsprosjekt som defineres som:
«Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid,
med hensikt å definere problemer og designe og implementere nye og bedre løsninger»

Mål og hensikt

Kvalifiserte arbeidstakere skal gis mulighet til jobber der de får anvendt sin utdannelse og erfaring, og blir stående i jobb over tid.

Næringslivets behov for arbeidskraft og Askers andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, første og andre generasjon, er et godt utgangspunkt for å utvikle et mer inkluderende arbeidsliv som bidrar til økt verdiskapning i bedriftene og bedre integrering.

Frivilligheten i Asker skal være en pådriver i å rekruttere innvandrere lokalt til økt deltakelse i frivillig arbeid via innbyggertorgene, idrett og foreninger.

Sponsorer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

team_img

Anne Jorunn Ravndal

Mob:
932 17 136
Mail:
anne.jorunn@askern.no

Anne Jorunn Ravndal
ProsjektlederTlf: 932 17 136
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Kompetanseprogram – Øke konkurransekraft gjennom bærekraft

Les Mer

GrunderSjansen 2019

Les Mer

Kampanjer og kompetanse klimatiltak i næringslivet

Les Mer
X
X