JobbAsker

JobbAsker

JobbAsker

JobbAsker, er et overordnet prosjekt, et næringslivsprosjekt som er tuftet på at næringslivet i Asker har behov for arbeidskraft, samtidig som vi realiserer Askers flerkulturelle miljø som en viktig ressurs inn i arbeidslivet, og dermed forhindrer utenforskap. Vi vil i prosjektet synliggjør bedrifter som jobber med mangfold og inkludering, samtidig som vi vil positivt utfordre bedrifter, organisasjoner og kommunale etater til å bidra slik at flere innvandrere kommer i jobb, og innlemmet i Asker samfunnet.

Mangfold skaper endring

  • I Asker er 18% av befolkning innvandrere, og det skal gjenspeile arbeidslivet på ulike nivå i organisasjoner og i frivilligheten.
  • Vi skal informere og inspirere arbeidsgivere til å se alle ressursene i samfunnet og benytte dem.
  • Vi skal trekke frem gode eksempler fra næringslivet, frivilligheten og offentlig sektor.
  • Vi skal heie på de bedriftene som i dag ansetter mange med innvandrerbakgrunn.
  • Dialog, tillit og respekt er tydelige kjennetegn på jobben vi gjør.
  • Bidra til riktig kompetanse (egenskaper og kunnskap) hos arbeidssøkere som vi formidler inn i bedrifter.
  • Styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, det offentlige og det private næringsliv med mål om å få flere innvandrere inkludert i jobb og i Asker samfunnet forøvrig.
  • Vi skal synliggjøre samarbeid som gir gode resultater for bedriften, for arbeidssøkere og for Asker kommune som helhet – Look to Asker 2023.

Sponsorer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

team_img

Anne Jorunn Ravndal

Mob:
932 17 136
Mail:
anne.jorunn@askern.no

Anne Jorunn Ravndal
ProsjektlederTlf: 932 17 136
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Kompetanseprogram – Øke konkurransekraft gjennom bærekraft

Les Mer

GrunderSjansen 2019

Les Mer

Kampanjer og kompetanse klimatiltak i næringslivet

Les Mer
X
X