Hurum og Røyken Taxi –anbud og drivstofforbruk

Når man snakker om miljøarbeid er kanskje ikke taxi-næringen den man tenker først på. Ikke desto mindre har Hurum og Røyken Taxisett konkrete resultater av å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Hurum og Røyken Taxi er for ringrever å regne når det kommer til Miljøfyrtårn. De sertifiserte seg i 2012. – Den gang var det enda ikke et krav med tanke på anbudsprosesser og sånt, men vi ville være i forkant, forklarer administrasjonsleder Grethe Becher.Det var nok en god tanke, for i dagkreves miljøsertifisering for å delta i offentlige anbudskonkurranser, og med det kjempe om oppdrag som skolekjøring og pasientreiser.

Drivstoff

Også i den daglige driften har Miljøfyrtårnsertifiseringen satt spor. – Vi har 30 biler med sjåfører i parken, sier Trond Becher, daglig leder iHurum og Røyken Taxi. – Alle sjåførene har vært på eco-drive kurs for å bevisstgjøres i forhold til kjørestil og drivstofforbruk, og da var det nok mange som fikk seg en overraskelse eller to. Kjørestilen har utrolig mye å si for forbruket. Bedriften har også tatt andre grep med tanke på drivstofforbruk. – Vi har blitt mer bevisst på å sette opp kjøreplanen med miljøet som førsteprioritet. Biler skal gå tomme så lite som mulig.

Bilparken er viktig

Bilparken er et annet sentralt område når det gjelder miljøarbeid i taxinæringen. – Miljøfyrtårn og EU-regler tilsier at bilparken er nyere nå enn tidligere, og det er jo bra i seg selv. I tillegg har vi prøvd ut el-bil, men det måtte vi gi opp på grunn av rekkevidden. Vi prøver også ut noen hybrider, men ser faktisk at det ikke nødvendigvis er drivstoffgunstig over tid når bilene brukes på den måten som taxier nødvendigvis gjør. Det at vi har oversikt over drivstofforbruket tilsier uansett at vi kan gjøre vurderinger som dette.

Generell tankegang

Også inne på kontoret har Miljøfyrtårnet gjort seg gjeldende. Vi har blitt veldig bevisste på å tenke på papirforbruk og plastsortering, og ikke minst hvordan vi bruker strøm og vann, og hele tiden setter vi oss mål om å bli litt bedre. Og så prøver vi å handle fra Miljøfyrtårnsertifiserte leverandører. Trond Becher mener dessuten at sertifiseringsprosessene har gjort at han tar med seg jobben hjem. – Det er langt mindre som går i restsøpla hjemme nå, ja, ler han.

BILDE: Hurum og Røyken Taxi er en Miljøfyrtårn bedrift som lever som de lærer. (F.v.) Administrasjonsleder, Grethe Becher, taxisjåfør SaiqaKhurshid, og daglig leder Trond Becher. Foto: Aina Skoland

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering, og et miljøledelsessystem som skaper stolthet og økt miljøbevissthet hos ansatte og kunder. Så langt har de hjulpet ca 5900 norske virksomheter i 79 bransjer med å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Her er noen gode grunner til at det lønner seg å sertifiseres:

– 81%* av virksomhetene opplever miljøforbedringer

– 52%* av virksomhetene opplever omdømmeforbedring

–  40%* av virksomhetene opplever reduserte kostnader

– Miljøfyrtårn er gyldig miljødokumentasjon for anbud i Norge og EU

– Du får hjelp til å komme i gang med miljøarbeidet, og all dokumentasjon er samlet på ett sted

 

*Resultater fra kundeundersøkelse (2018) blant private virksomheter i Norge

NÆRINGSLIVETS NETTVERKSDAG 2019

8. mai inviterer Asker næringsråd, i samarbeid med næringsrådene i Røyken og Hurum, til Næringslivets Nettverksdag i Asker kulturhus. Den røde tråden vil være hvordan bærekraft og samfunnsansvar gir næringslivet konkurransefortrinn.

På talerstolen vil vi se ordførerne fra Asker, Røyken og Hurum, i tillegg til blant annet Thina Saltvedt, Ann-Kristin Ytreberg og Lisa Cooper. Vi vil også få høre eksempler på bærekraftig næringsliv i praksis, og det blir videre paneldebatt, servering, mingling, og utstillere fra næringslivet. Se her for fullt program og påmelding.

X
X