GrunderSjansen 2019 – Søke

Har du innvandrerbakgrunn, er bosatt i Asker, Bærum, Røyken eller Hurum og ønsker å drive egen virksomhet? Er du usikker på hva du må kunne om etablering i Norge og trenger hjelp for å komme videre i realiseringen av din forretningsidè?

Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd tilbyr nå et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20 personer i målgruppen. Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet),Asker kommune og Bærum kommune.Deltakelse er gratis.

Som deltaker i programmet vil du få en egen mentor fra næringslivet i (nye) Asker eller Bærum som vil følge deg i fem måneder. Du vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fellessamlinger med andre deltakere. Målet med programmet er at det skal gjøre deg mer rustet til å iverksette din forretningsidè, styrke dine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i regionen på en positiv måte.

Krav til deltakere for å kunne søke
Det er et krav som deltaker i programmet at du snakker norsk og at du har et genuint engasjement for å starte eller har nylig startet egen virksomhet. Vi vil også vurdere din forretningside og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

Vi ønsker at du skriver en kort tekst til oss om følgende innen 3 juni 2019:

Beskriv deg selv og din situasjon i dag (nasjonalitet, hvor lenge du har bodd i Asker, Bærum, Røyken eller Hurum, din livssituasjon, din familiesituasjon og bosted)
Hva er din yrkesfaglige bakgrunn og utdannelse?
Hvilke språkkunnskaper har du (nivå på norskkunnskaper)?
Kort om din forretningsidè og hvorfor du ønsker å starte egen virksomhet

Send søknad på e-mail til: grundersjansen2019@yahoo.com

Har du spørsmål vedrørende Gründersjansen 2019? Ring Hanne på telefonnummer 93630144.

Vi vil innkalle aktuelle søkere til intervju i løpet av juni måned.
Selve programmet vil starte i august.

X
X