Asker

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd • Januar 2019

GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

c Logo - GründerSjansen 2019

GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

 

Gründersjansen 2019 er et mentor- og støtteprogram for innbyggere i Asker og Bærum  med innvandrerbakgrunnsom ønsker å starte egen virksomhet.

 

Hva vi er ute etter hos en mentor:

 1. Hjelpe deltaker til å forstå kodene – formelle og uformelle regler i norsk næringsliv
 2. Være en sparringpartner – «ballvegg»
 3. Ha en viss forståelse for/kunnskap om andre kulturer
 4. Evne til å lytte, vise respekt og motivere
 5. Ha et nettverk og kunnskap om det å starte/drive egen bedrift – som kan deles med deltaker i programmet

 

Hva vi tror du kan få utbytte av som mentor:

 • Personlig utvikling
 • Samfunnsansvar/engasjement (verdi av å gjøre en innsats)
 • Ny kunnskap og berikelse – kan lære mye av deltaker i programmet
 • Dersom bedriftsengasjement: omdømmebygging

 

Spørsmål til aktuell mentor:

 1. Kort om din kompetanse og erfaringsbakgrunn
 2. Hva ser du at du kan tilby en deltaker i programmet?
 3. Hva er dine forventninger/motivasjon for å være mentor?

 

Oppfølging:

Vi vil også følge mentorene opp etter samtalene med deres respektive deltaker, med følgende spørsmål:

 • Hvordan har samtalene gått? Kommentarer?
 • Hva slags progresjon har du sett?
 • Hva trenger du av hjelp/støtte for at deltakeren skal lykkes?

 

Har du spørsmål, kontakt Asker Næringsråd v/ Anne Jorunn Ravndal (prosjektleder)

på tlf. 93217136 eller anne.jorunn@askern.no

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X
X