GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

GründerSjansen 2019 – Vil du være MENTOR?

Gründersjansen 2019 er et mentor- og støtteprogram for innbyggere i Asker og Bærum med innvandrerbakgrunnsom ønsker å starte egen virksomhet.

Hva vi er ute etter hos en mentor:

 • Hjelpe deltaker til å forstå kodene – formelle og uformelle regler i norsk næringsliv
 • Være en sparringpartner – «ballvegg»
 • Ha en viss forståelse for/kunnskap om andre kulturer
 • Evne til å lytte, vise respekt og motivere
 • Ha et nettverk og kunnskap om det å starte/drive egen bedrift – som kan deles med deltaker i programmet

Hva vi tror du kan få utbytte av som mentor:

 • Personlig utvikling
 • Samfunnsansvar/engasjement (verdi av å gjøre en innsats)
 • Ny kunnskap og berikelse – kan lære mye av deltaker i programmet
 • Dersom bedriftsengasjement: omdømmebygging

Spørsmål til aktuell mentor:

 • Kort om din kompetanse og erfaringsbakgrunn
 • Hva ser du at du kan tilby en deltaker i programmet?
 • Hva er dine forventninger/motivasjon for å være mentor?

Oppfølging:

Vi vil også følge mentorene opp etter samtalene med deres respektive deltaker, med følgende spørsmål:

 • Hvordan har samtalene gått? Kommentarer?
 • Hva slags progresjon har du sett?
 • Hva trenger du av hjelp/støtte for at deltakeren skal lykkes?

Har du spørsmål, kontakt Asker Næringsråd v/ Anne Jorunn Ravndal (prosjektleder)

på tlf. 93217136 eller anne.jorunn@askern.no

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

team_img

Anne Jorunn Ravndal

Mob:
932 17 136
Mail:
anne.jorunn@askern.no

Anne Jorunn Ravndal
ProsjektlederTlf: 932 17 136
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Årets Julelunsj – fredag 6. desember

Les Mer

Daglig leder Asker næringsforening

Les Mer

Innovative Bærekraftige anskaffelser – frokostmøte

Les Mer
X
X