Asker

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd • Januar 2019

Grûndersjansen 2018

Grûndersjansen 2018

GRÛNDERSJANSEN 2018 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20 personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune eller Bærum kommune  og  ønsker å drive egen virksomhet.

Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Asker kommune og er gratis for deltakerne. Programmet gjennomføres i regi av Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.

Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fagsamlinger. Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker og Bærum på en positiv måte.

Krav til deltakere for å kunne søke

Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk og at de har et genuint engasjement for å starte eller har startet egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidè og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

Søkere bes skrive en kort tekst til oss om følgende (innen 15 mai 2018):

1.Beskriv deg selv og din situasjon i dag (nasjonalitet, hvor lenge du har bodd i Asker, din livssituasjon, din familiesituasjon og bosted)

2.Hva er din yrkesfaglige bakgrunn og utdannelse?

3.Hvilke språkkunnskaper har du (nivå på norskkunnskaper)?

4.Kort om din forretningsidè og hvorfor du ønsker å starte egen virksomhet

Søknader sendes på  epost til prosjektleder: post@askern.no  med kopi til  etablerer@askern.no    Se Grûndersjansen på Facebook

Vi vil innkalle aktuelle søkere til intervju i løpet av mai måned. Selve programmet vil starte i juni.

VI MOTTAR GJERNE TIPS OM AKTUELLE KANDIDATER!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X
X