Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

 

Tommy Hestem er Anskaffelsessjef i Asker kommune. Blant tingene de nylig har anskaffet er el-sykler til fri benyttelse for kommuneansatte som trenger å forflytte seg i løpet av arbeidsdagen. Foto: Aina Skoland

 

Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

Når politikerne snakker varmt om den nye bærekraftige kommunen, er opp til de som sitter ute i de ulike enhetene som å operasjonalisere festtalene. Som for eksempel avdeling for anskaffelser.

– Før om åra kunne vi av og til ta opp en anbudsutlysning fra fire år tidligere, og sende den ut på nytt. Det skjer ikke nå, sier Tommy Hestem som er Anskaffelsessjef i Asker kommune. Han kjenner seg igjen i visjonene for fremtidens kommune, men påpeker at veien fortsatt må gås opp, og at det arbeidet allerede har vært i gang en god stund. – Når vi utlyser et anbud kan vi ikke stille krav som ingen leverandører vil være i stand til å møte. For få år siden begynte vi for eksempel å snakke om at det var positivt om leverandørene hadde en form for miljøsertifisering. Nå kan vi begynne å sette krav til konkret miljømerking på varer og tjenester, og liste strengere krav til bærekraft i tildelingskriteriene. Likevel er det et stykke igjen til vi kan skilte med fullt fokus på bærekraft i alle ledd i anskaffelsene våre, medgir Hestem.

Forutsigbarhet er viktig

I vårt område er det korte avstander, og leverandører av ulike varer og tjenester opererer i forskjellige markeder, for eksempel på tvers av kommunegrenser. – Hvis vi stiller krav i en retning, og for eksempel Bærum stiler i en helt annen retning, blir det umulig for leverandørene å forholde seg til, og et av resultatene blir høyere kostnader for alle. Vi er opptatt av åpenhet, både ut mot leverandørene, mellom kommunene, og mellom leverandørene. Vi må hele tiden være i en dialog med markedet om hvilken retning vi vil gå. Da kan vi dra i riktig retning over tid.

Pris, men ikke bare pris

Ofte blir det hevdet at det til syvende og sist er prisen som avgjør uansett, og at det derfor ikke er så viktig å legge inn innsats på bærekraftige tiltak i bedriften som leverandør. Hestem er ikke enig dette. – Når vi er inne på tildelingskriteriene så er vi i realiteten inne i «finalen» på en anbudskonkurranse. Da har vi allerede sjaltet ut alle de som ikke har møtt kravene vi har stilt. Hvis så pris er det eneste som skiller de som står igjen, er det nok sannsynlig at pris vil trekke det lengste strået, ja. Det er jo også en del av samfunnsansvaret vårt å være økonomisk effektive. Samtidig påpeker Hestem at han ofte ser at de leverandørene som har orden på kvalitet, rutiner og prosesser, også er de som kan tilby best pris fordi de jobber mer kostnadseffektivitet i lengden.

Miljøsertifiseringer – sikker satsing

Hestem er overbevist om at kravene vil fortsette å endre seg, og strammes til, i stadig mer bærekraftig retning framover. – Det er et komplekst system. I tillegg til de reglene og kravene vi bestemmer oss for internt i kommunen, må vi forholde oss til nasjonale krav, og EU-krav, og alle disse regelsettene endrer seg fortere nå enn noen gang tidligere. Det Hestem i hvert fall er sikker på er at miljørsertifiseringer bare blir viktigere og viktigere. – Ordninger som Miljøfyrtårn, som er tilpasset bedriftens størrelse, er overkommelig for de aller fleste. Og smart. Da har man det på plass, og det er mange bokser som kan hukes av i anbudskonkurransen.

En annen som naturlig nok er opptatt av miljøsertifisering, er Tormod Lien i Miljømerking. Han jobber aktivt med Hestem og hans team i «Nettverk for miljømerket innkjøp», som inkluderer blant annet Asker og 4 andre av landets største kommuner. – Dette er et viktig nettverk for utveksling av kompetanse og erfaring, og en god hjelp til å ta steg i riktig retning, mener Lien, og Hestem nikker gjenkjennende.

Svanemerket skole

At miljømerkingen kan justeres opp og ned i størrelse er Lien også klar på. Nylig var han med i prosessen da Sydskogen skole i Røyken kommune ble bygget, og ble landets første Svanemerkede skole. – Det var en veldig stor og lærerik prosess, påpeker Lien og berømmer både Røyken kommune og Røyken Eiendom AS for deres innsats og vilje til bærekraftig satsing. Et av resultatene av byggingen var faktisk at noen av de konkrete kravene i Svanemerket måtte justeres på. – Det er jo noe av det som er bra med sånne store prosjekter, at vi får testet ut kravene også. Blant annet er det strenge krav til både lys og lyd for barna som skal være i klasserommene. De viste seg å være kolliderende krav, ettersom lys og lyd påvirket hverandre i innemiljøet, og det var ikke fysisk mulig å oppfylle begge samtidig. – Det er nettopp derfor det er så viktig med dialog, påpeker Hestem, sånn at vi sammen kan ta steg i riktig retning i årene framover.

 

Tirsdag 5. november holder Asker Næringsråd kanskje høstens mest interessante frokostseminar om “Bærekraftige og innovative anskaffelser” i Asker Kulturhus.

Dette er er åpent arrangement der alle kan delta.

Dato:                  Tirsdag 5. november

Kl 07.45:             Frokost og mingling

Kl 0815-10:        Frokostseminar

Sted:                   Multisalen i Asker Kulturhus.

Vi håper å se riktig mange av medlemmene våre i Asker-, Røyken- og Hurum næringsråd denne morgenen og ta gjerne med kolleger. Vi oppforderer alle som er interessert i bærekraftige og innovative anskaffelser om å ta turen innom.

Meld deg på frokostseminar

Velkommen!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Daglig leder Asker næringsforening

Les Mer

Kick-off, JobbAsker 21.november

Les Mer

Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

Les Mer
X
X