ForboFlooring–ansatte og struktur

Holdningene i byggebransjen er i ferd med å endre seg. ForboFlooring er blant dem som har gått foran, men en Miljøfyrtårnsertifisering har likevel kommet både bedrift og ansatte til gode.

– Da vi snakket om bærekraft og gjorde livstidsanalyser av produktene våre for 20 år siden, ble vi møtt med velmenende smil, men ingen hørte egentlig på oss, ler Morten Aarhus som er daglig leder i ForboFlooring.

En bransje i endring

ForboFlooringlager gulvprodukter, og befinner seg midt i en bransje som de siste fem årene sakte har begynt å snu seg i en mer bærekraftig retning. – Det var først da man begynte å snakke om miljøsertifiseringen BREEAM-NOR av bygninger at det virkelig begynte å skje noe. For vår egen del har vi jobbet systematisk med miljø i flere tiår, og Miljøfyrtårnsertifiseringen hadde vi på plass i 2014.

Fordel for de ansatte

– For vår del har nok noen av de største forskjellene vært at vi har fått strukturert opp måten vi jobber på, men ikke minst har vi fått en mer bevisst holdning rundt Helse-Miljø-Sikkerhet. Nå stårHMS på agendaen på hvert personalmøte, noe som blant annet har resultert i konkrete tiltak som massasjestol, hev/senk-pulter og slynge til treningsøvelser. – Sunne, glade ansatte kommer også bedriften til gode, så mer fokus på dette området er absolutt vinn-vinn, sier Aarhus fornøyd.

Miljøfyrtårnsertifiseringen har også ført til tiltak som er like godt for lommeboken som det er for miljøet. – Vi har kuttet drastisk ned på flyreiser, bare ved å være mer bevisst på hva som virkelig krever reising, og hva som like gjerne kan tas på Skype.

Også privat

Morten Aarhus understreker viktigheten av at miljøarbeidet er rotfestet i toppledelsen, sånn at det gjennomsyrer hele bedriften. Det må kunne sies å ha skjedd på ForboFlooring, men Aarhus er definitivt ikke den eneste av de ansatte som har latt seg rive med av Miljøfyrtårnarbeidet når han nå langt oftere enn før velger tog over bil. – Vi har ansatte her som tidligere ikke var særlig miljøengasjerte, men som nå har blitt sett ivrig gestikulerende i ferd med å overbevise naboen om viktigheten av å ta vare på miljøet, ler han.

BILDE: Morten Aarhus er daglig leder i ForboFlooring, og tilbyr kundene sine mest mulig bærekraftige gulvløsninger. Foto: Aina Skoland

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering, og et miljøledelsessystem som skaper stolthet og økt miljøbevissthet hos ansatte og kunder. Så langt har de hjulpet ca 5900 norske virksomheter i 79 bransjer med å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Her er noen gode grunner til at det lønner seg å sertifiseres:

– 81%* av virksomhetene opplever miljøforbedringer

– 52%* av virksomhetene opplever omdømmeforbedring

–  40%* av virksomhetene opplever reduserte kostnader

– Miljøfyrtårn er gyldig miljødokumentasjon for anbud i Norge og EU

– Du får hjelp til å komme i gang med miljøarbeidet, og all dokumentasjon er samlet på ett sted

 

*Resultater fra kundeundersøkelse (2018) blant private virksomheter i Norge

NÆRINGSLIVETS NETTVERKSDAG 2019

8. mai inviterer Asker næringsråd, i samarbeid med næringsrådene i Røyken og Hurum, til Næringslivets Nettverksdag i Asker kulturhus. Den røde tråden vil være hvordan bærekraft og samfunnsansvar gir næringslivet konkurransefortrinn.

På talerstolen vil vi se ordførerne fra Asker, Røyken og Hurum, i tillegg til blant annet Thina Saltvedt, Ann-Kristin Ytreberg og Lisa Cooper. Vi vil også få høre eksempler på bærekraftig næringsliv i praksis, og det blir videre paneldebatt, servering, mingling, og utstillere fra næringslivet. Se her for fullt program og påmelding.

X
X