Et bærekraftig næringsliv

Et bærekraftig næringsliv

Et bærekraftig næringsliv

Vi hører ofte ord som bærekraft, gjenbruk, sirkulærøkonomi og samfunnsansvar. Men hvordan passer de inn i hverdagen, sånn helt praktisk?

Effekten disse ordene har på miljøet vårt er minimal dersom de bare står nedskrevet i et dokument, eller om de kun tas fram ved høytidelige anledninger. Det som virkelig betyr noe er hvordan hver og en av oss lever i hverdagen. Hvilke valg vi tar. Hvilke produkter vi kjøper, hva vi gjør med avfallet vårt. Mye av den potensielle slagkraften i disse ordene ligger derfor i næringslivet. Det er de som utvikler produkter, tilbyr tjenester og finner løsninger som skal fungere i dagens samfunn, så vel som i morgendagens.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål har vi i denne avisen snakket med 30 bedrifter i Røyken, Hurum og Asker om deres bidrag til å løse de globale utfordringene på lokalt nivå. Det skjer mye spennende i vårt område, og gode tiltak kan være god business.

FNs bærekraftsmål

Nye Asker skal bygges opp med FNs bærekraftsmål som rammeverk – men hva er FNs bærekraftsmål, og hvorfor er de så viktige?

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fordelt på de tre kategoriene, klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold, er det rent konkret satt opp 17 mål og 169 delmål man ønsker å jobbe mot, lokalt så vel som globalt. Når vi her har sett på noen av bedriftene i Røyken, Hurum og Asker i lys av de 17 hovedmålene, ser vi på hvor på kartet de bidrar. Det er ikke sånn at vi tenker at en bedrift må redde et lands befolkning fra sultkatastrofe for at vi skal kunne si at de bidrar til mål nummer 2, utrydde sult. Ei heller forutsetter vi at det å utrydde sult er bedriftens hovedmål. Men de bidrar i en positiv retning. Små eller store steg. Akkurat som hver og en av oss kan gjøre, enten som kommune, bedrift, ansatt, arbeidsgiver eller privatperson.

Miljøfyrtårn

Noen av bedriftene vi har snakket med har trukket fram at de er Miljøfyrtårnsertifiserte, så derfor er det på sin plass å si litt om den ordningen.

– Miljøfyrtårnordningen er en måte å konkretisere arbeidet firmaet gjør når det kommer til miljø- og klimatiltak, forklarer daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

– Det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal begynne, men vi har satt opp den konkrete oppskriften for hvordan bedriften steg for steg kan forbedre seg når det gjelder både miljø, noe som i sin tur gjerne påvirker økonomi og konkurransekraft. Sertifiseringen omfatter både grunnleggende kriterier på områdene energi, transport, avfall, innkjøp og arbeidsmiljø, samt bransjespesifikke kriterier som er utarbeidet i samarbeid med relevante bransjeforeninger. Ytreberg er opptatt av at miljøansvaret ikke er begrenset til de store bedriftene.

– Flertallet av de 5 700 bedriftene som er Miljøfyrtårnsertifiserte er små og mellomstore bedrifter. Vi ser jo også at bedriftene ofte gjør mange bra ting allerede før de starter arbeidet med kriteriene, men at de gjerne får noen aha-opplevelser når de begynner å sette mer målrettet fokus på dette. Alle bedrifter kan bidra, små som store. Når vi så tar med oss at disse selskapene igjen kan påvirke leverandørleddet gjennom sine innkjøpsrutiner, ser vi at snøballen begynner å rulle, sier en fornøyd daglig leder.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

Les Mer

Fra ord til handling – anskaffelser i kommunen

Les Mer

Bærekraftige anskaffelser

Les Mer

Hjemmesiden er under oppdatering

X
X