Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Tirsdag 22. oktober kl 17.00 – 18.00
Askershus / Viken Space i Drengsrudhagen 6

For å få en formelt riktig sammenslåingsprosess mellom Røyken, Hurum og Asker næringsråd har en utarbeidet en plan for rekkefølge og innhold. Etter at alle 3 styrene har godkjent og signert planen skal den nå formelt godkjennes av ekstraordinære årsmøter i de 3 næringsrådene. Denne innkallingen gjelder det ekstraordinære årsmøtet i Asker, som iht agenda har en sak til behandling.

Når planen forhåpentligvis blir godkjent, og det er gjennomført en del andre formaliteter, er planen å ha et felles ekstraordinært årsmøte om noen måneder, der planen er å etablere det nye næringsrådet.

Agenda :
1. valg av møteleder
2. godkjennelse av innkalling
3. valg av person for signering av protokoll
4. behandling av sak: “Godkjenning av sammenslutningsplan datert 13.03.19 som omhandler opptak av Hurum Næringsråd og Røyken Næringsråd”  Se planen

Link til intensjonsavtale sammenslåing og sammenslutningsplan;

Signert intensjonsavtale

   Sammenslutningsplan – utkast 13.03.2019 (003)- signert asker – med vedlegg

 

Påmelding her

 

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

 

Yngve Bastesen
Asker Næringsråd

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Årets Julelunsj – fredag 6. desember

Les Mer

Daglig leder Asker næringsforening

Les Mer

Innovative Bærekraftige anskaffelser – frokostmøte

Les Mer
X
X