Vi vil gjerne ha deg med som medlem av Asker Næringsråd: Ditt nettverk i Asker!

Du er velkommen til å tegne medlemskap i Asker Næringsråd. Vi legger forholdene til rette for at næringslivet skal trives i Asker og vi arbeider for best mulige rammebetingelser generelt og medlemmenes særinteresser spesielt. Asker Næringsråd er et faglig og sosialt næringsnettverk som aktiviserer sine medlemmer gjennom blant annet samhandling, medlemsmøter og faglig rettede aktiviteter. 

Som medlem i Asker Næringsråd får du tilgang til næringsinformasjon og mulighet til å påvirke forhold i Asker som er viktige for deg. Du blir medlem av et nettverk som kan gi deg økt “business” og gode råd og tips. Asker Næringsråd fremforhandler også leverandøravtaler som gir medlemmene rabatt på utstyr og tjenester.

Registrer deg som medlem av Asker Næringsråd ved å fylle inn feltene under.

X
X