Bærekraftige anskaffelser

Bærekraftige anskaffelser

Bærekraftige anskaffelser

Asker Næringsråd ønsker å være en positiv drivkraft lokalt når det gjelder å fremme et mer bærekraftig næringsliv. De mener anskaffelser er en viktig faktor i dette bildet, og derfor setter de nå fokus på det.

«Bærekraft» kan kanskje fremstå som et vagt begrep, men Asker Næringsråd jobber ut fra definisjonen som er lagt ned i FNs bærekraftsmål. – Bærekraft er mer enn bare det grønne skiftet, understreker Yngve Bastesen, leder i Asker Næringsråd. – I tillegg til miljø, snakker vi om økonomisk, så vel som sosial bærekraft. Med andre ord ønsker vi å bidra til bedrifter som er solide, stødige og positive for både miljøet og samfunnet de er en del av. Næringsrådet har satt i gang fagnettverk og prosjekter innen sosial bærekraft, men de er også overbevist om at bærekraft kan gi konkurransekraft. Derfor setter de i høst opp et kompetanseprogram med fire samlinger under navnet «Hvordan kan bærekraft gi økte konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter.»

Yngve Bastesen og Anne Jorunn Ravndal i Asker Næringsråd jobber vegg i vegg med den sosiale entrepenøren Sisters in Business. Her sitter de flankert av noen av deres produkter. Foto: Aina Skoland

Bærekraftige anskaffelser

Tema for den tredje samlingen er anskaffelser, og samme dag, 5.november, avholder de også et seminar i Multisalen på kulturhuset med samme tema. Dit inviterer de alle som ønsker å se hvordan små og mellomstore bedrifter kan styrke sin posisjon som foretrukken leverandør ved å jobbe med bærekraft. – Mange bedrifter ønsker å drive på en god og samfunnsmessig forsvarlig måte. De ønsker å ta steg for et bedre miljø og et bedre samfunn, men steget kan oppleves både stort og dyrt for en liten bedrift som ikke er helt sikker på hva man egentlig får ut av det, forklarer Anne Jorunn Ravndal som er prosjektleder i Asker Næringsråd. – Nettopp derfor er det sånn at store organisasjoner, som det offentlige og store bedrifter, kan påvirke samfunnsutviklingen ved å vekte bærekraft i sine anskaffelser.  – Det snakkes mye om at man ønsker å være bærekraftig, men festtaler hjelper ikke så mye i hverdagen, da må ambisjonene omsettes til handling, understreker Bastesen. – Det offentlige gjør anskaffelser for en verdi av 500 milliarder kroner i året. Da er det ingen tvil om at de kravene de stiller i anbudsprosesser får stor betydning når det gjelder bærekraft. Derfor blir det også viktig å gå i dialog med leverandøren før man legger ut anbud. Vi følger nøye med på hvordan bærekraft blir synliggjort når Asker kommune nå skal utvikle nye retningslinjer for anskaffelser, sier Ravndal.

Insentiv til bærekraft

– Hvis bærekraftige tiltak vektlegges i for eksempel en anbudsprosess, sier det seg selv at bedriftene får et insentiv til å ta positive steg, påpeker Ravndal. – I tillegg er det ofte sånn at når bedriftene først setter inn tiltak med tanke på å bli en foretrukken leverandør, ser de gjerne at det gir avkastning også på områder som bedre omdømme, bedre evne til å tiltrekke seg de beste medarbeiderne, og så videre, så dette blir en positiv spiral. I den andre enden ser vi at mange bedrifter nå også på eget initiativ sier at de legger mye arbeid i nettopp dette, men hvis denne innsatsen ikke premieres når de konkurrerer i en anskaffelsesprosess, kan det ramle lenger ned på prioriteringslisten.

Gode eksempler

Bastesen og Ravndal har mange lokale eksempler der bærekraft har gitt gode utslag når det gjelder anskaffelser. Som et eksempel nevner de Møbelmeglerne, som kjøper inn, pusser opp og videreselger kontormøbler og blant annet står på leverandørlisten til Asker kommune. De trekker også fram IKEA som har vedtatt at alle IKEA-butikker verden over skal inngå samarbeid med minst en sosial entrepenør. IKEA Slependen og Furuset har valgt Askerbaserte Sisters in Business som sin samarbeidspartner. Et annet godt eksempel på en bedrift som jobber med bærekraft både som leverandør og innkjøper, er Kinnarps. Dem vil vi stifte nærmere bekjentskap med i den neste artikkelen i denne serien som omhandler nettopp anskaffelser og bærekraft.

 

Tirsdag 5. november holder Asker Næringsråd kanskje høstens mest interessante frokostseminar om “Bærekraftige og innovative anskaffelser” i Asker Kulturhus.

Dette er er åpent arrangement der alle kan delta.

Dato:                  Tirsdag 5. november

Kl 07.45:             Frokost og mingling

Kl 0815-10:        Frokostseminar

Sted:                   Multisalen i Asker Kulturhus.

Vi håper å se riktig mange av medlemmene våre i Asker-, Røyken- og Hurum næringsråd denne morgenen og ta gjerne med kolleger. Vi oppforderer alle som er interessert i bærekraftige og innovative anskaffelser om å ta turen innom.

Meld deg på frokostseminar

Velkommen!

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Daglig leder Asker næringsforening

Les Mer

Kick-off, JobbAsker 21.november

Les Mer

Kinnarps: Bærekraftig kjøp og salg

Les Mer
X
X