Author: Lars

(20.09.2011) Asker Næringsråds lokaler i Drammensveien 915 ble oversvømmet etter helgens nedbør. Vannet sto i dag ca. 50 cm over gulvnivå. Av denne grunn er vi noe indisponerte en periode til vi igjen får "hodet over vannet". ...

Månedens medlemsbedrift er Vitari AS på Hvalstad. Selskapet er det største og mest erfarne miljø i Norge på økonomisystemer fra Visma Software AS. Vitari As har over 80 engasjerte, kunnskapsrike og erfarne konsulenter som jobber for å virkeliggjøre...

Vi arrrangerer NETTVERKSDAGEN 2011 i Asker Kulturhus, torsdag 3. november. Motto for årets nettverkstreff er: Et frodig fellesskap! Medarrangører er Bærum Næringsråd, Røyken Næringsråd, Kvinner i Business og Norsk- Kinesisk Handelskammer. Sistnevnte forening  lokaliserer seg nå i Asker...

Vi inviterer til høstens første lunsjmøte EF- lunsj (Endelig Fredag) arrangeres den 26.august kl. 11.00 - 13.00 på Scandic Hotel Asker. Temaet er knyttet til kommune- og fylkestigsvalget den 12. september og vi utfordrer de...

Asker Næringsråd har nå tegnet avtale med de første servicebedriftene som skal danne innholdselementer i AskersHus konseptet. Disse er: Firma Bjørn Langvik (statistiske analyser og prosjektledelse), Asker Rettshjelpkontor (arbeidsrett, avtaler og kontrakter), Markhi (markedsanalyser og markedskommunikasjon) og Bjorli...

I høyre kolonne på hjemmesiden ser du Asker Næringsråds hovedannonsører. Vi vil i 2014 gi ytterligere flere av våre medlemsbedrifter anledning til å synliggjøre seg som hovedannonsører. Vi fører statistikk over antall unike pålogginger våre hovedannonsører har gjennom...

X
X