Asker

Næringslivsavis for ASKER, RØYKEN og HURUM kommuner og næringsråd • Januar 2019

Jobb i Asker:

30 bedrifter som tar
samfunnsansvar
– satser på
FNs bærekraftsmål

Nyheter

Sosial bærekraft – Sustainabililty

firma profil

ALFIMED

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vi kan gå oss en tur når vi vil. Løpe, bade, kaste en ball, løfte handleposen. Andre er avhengig av komponenter fra Alfimed på Slemmestad for å utføre disse dagligdagse handlingene.

 

BERGVANG GÅRD OG FAMILIEHJELP

På Bergvang gård ved Semsvannet i Asker tar de daglig imot barn og familier på besøksgården der det vrimler av alpakkaer, hunder, sauer, hester, høner, kaniner og veldig mange andre dyr og fugler.

 

CAMBI

Der andre ser søppel som matavfall og slam, ser Cambi verdier. Firmaet, med kontor i Asker sentrum, jobber med å produsere, installere og drifte anlegg som blant annet omgjør nettopp disse elementene til nyttige sluttprodukter,

 

Nye medlemmer

Annonse

Når kretsmesterskapet
blir et verdensmesterskap

Lokalavisen Budstikka er også en merkevare og en middels stor bedrift med 59 ansatte. For ti år sidensysselsatte avisen dobbelt så mange og hadde 100 millioner kroner mer i reklameinntekter.Det vi opplevde var et teknologisk skifte. Vårt tidligere kretsmesterskap om lokale annonsekroner ble til et verdensmesterskap. Stadig større del av reklamekronene havnet hos teknologi-giganter i USA. Det betydde atlokalavisen måtte innovere i sin forretningsmodell ogeffektivisere driften. Vi som skriver innholdet i avisen måtte også heve verdiskapingen ved å bli mer relevant.

Budstikka og vi som jobber der vet altså en god del
om hva andre næringsdrivende står i. Avisen er jo slett ikke alene om å skulle takle stor endring.

RHA – Røyken, Hurum, Asker

Røyken og Hurums Avis har i over 40 år vært lokalavisen for Røyken og Hurum. I dag har avisen 16 000 lesere og utkommer med papirutgave tirsdager og torsdager. I tillegg oppdateres nettutgaven (rha.no) daglig med mange lokale saker.

Siden det ble kjent at Røyken, Hurum og Asker skal slås sammen til én kommune, har avisen fulgt sammenslåingsprosessen nøye. Målet har vært å holde innbyggerne godt orientert om hvilke endringer som blir gjort og hva dette betyr for hver enkelt innbygger. Kort oppsummert kan vi si at stemningen i de tre kommunene er positiv, og at sammenslåingen så langt har vært en suksess.

Næringslivet i regionen har hatt en rivende utvikling. Asker er desidert størst, mens Røyken kan vise til en meget sterk vekst. Også Hurum har hatt en meget god økning de siste årene.

FNs Bærekraftsmål

X
X