Artikkel – Næringslivet forventer ny E18

Artikkel – Næringslivet forventer ny E18

Artikkel – Næringslivet forventer ny E18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringslivet forventer ny E18

– Ny E18 er ikke et spørsmål om valg mellom klima eller vei. Det er begge deler og næringslivet er en del av løsningen. Derfor mobiliserer næringslivet i regionen før Stortingets behandling, sier Erling Nilsen, styreledere i Asker Næringsforening.

 

Mye står på spill når Stortinget i mars skal behandle utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Utbyggingen skal bidra til å nå målet om nullvekst i veitrafikken nås, samtidig som arbeidstakere kommer seg til jobben og næringslivet får varer og tjenester fram.

 

Rørleggere kan ikke ta bussen

Over 70 000 arbeidstakere pendler mellom Oslo og vestregionen hver dag. Med en forventet befolkningsvekst på 60 000 mennesker i og rundt hovedstaden de neste årene, vil tallet på pendlere øke. Den planlagte utbyggingen vil gi bedre fremkommelighet for busser.

 

– Selv om flere skal reise kollektivt, må noen kjøre. Rørleggere kan ikke ta bussen med verktøy og utstyr, grønnsaker kan ikke sendes i posten. Osloregionen et ett marked, varer og tjenester må komme frem, sier Erling Nilsen.

 

Økt forutsigbarhet gir økt lønnsomhet

Forbedringen som politikerne nå skal beslutte vil gi ny avkjøring til Fornebu og fjerne Lysakerkrysset som flaskehals. Det blir også en ny tverrforbindelse fra Høvik til Gjønnes.

 

– I sum vil forslaget som Stortinget nå skal behandle gi håndverkere og transportører mindre tid i kø og mer forutsigbar reisetid. Det betyr økt lønnsomhet for bedriftene, bedre service for kundene, høyere skatteinntekter til fellesskapet og reduserte utslipp, sier Erling Nilsen.

 

Fjerning av flaskehalsen på Lysaker har også stor betydning for langtransporten. Trailertransport er fortsatt den mest brukte fraktmetoden i Norge, og Oslo er navet for gods.

 

Forventer vedtak nå

E18 vest for Oslo er Norges mest trafikkerte vei, men lite er forandret på 50 år. Bærekraftig samferdsel og et livskraftig næringsliv i vestregionen bør ha høyeste prioritet for politikerne.

 

– Det har vært mange løfter, men ingen resultater. Nå ligger det et forslag på bordet, og vi forventer at Stortinget stemmer ja til utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta, sier Erling Nilsen.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

teammember

Yngve Bastesen

Mob:
916 67 697
Mail:
yngve@askern.no

Yngve Bastesen
DirektørTlf: 916 67 697
Epost:

post@askern.no

Sosiale Medier

Mangfold og arbeidsinkluderende arbeidsmiljø er god butikk, sosialt og økonomisk

Les Mer

kompetanseprogram for SMB: Hvordan bærekraft forbedrer din konkurransekraft

Les Mer

Frokostmøte kommuneplanens samfunnsdel

Les Mer

Hjemmesiden er under oppdatering

X
X