24
November
17:00 - 19:00
Sted
Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre
Pris
Medlem Gratis
Ikke medlem Kun for medlemmer ,-
Påmelding
Registreringsfrist 19. November 2020
Påmelding innen 19. november her
 

Innkalling til ordinært årsmøte i Asker Næringsforening

Årsmøte er Asker Næringsforenings øverste organ og skal etter vedtektene holdes hvert år innen utgangen av mai måned. I år ble dette ikke mulig på grunn av COVID-19, men det er nødvendig med et samlende årsmøte før årets slutt.

 
Dette årsmøtet skal behandle:
  • Revidert regnskap for siste år for Hurum, Røyken og Asker Næringsråd.
  • Budsjett og prognose for 2020 og preliminært budsjett 2021
  • Fastsettelse av neste års kontingent for Asker Næringsforening
  • Vedtektsendringer – vedtatt fremmet i ekstraordinært årsmøte 22. januar
  • Andre saker oppført på dagsorden.
  • Valg av valgkomite.
  • Saker som ønskes behandlet, må fremmes minst tre uker før årsmøtet, senest 3. november 2020.

Det skal ikke velges nye styremedlemmer før ved årsmøtet i mai 2021.

Vedtak i årsmøtet treffes med simpelt flertall. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de møtende.

Endelig agenda og dokumenter til årsmøtet vi bli gjort tilgjengelig 14 dager før årsmøtet, 10. november 2020.