10
Februar
08:00 - 09:30
Sted
Teams
Pris
Medlem Gratis
Ikke medlem Kun for medlemmer,-
Påmelding
Registreringsfrist 09. Februar 2021
Påmelding HER innen 9. februar.
Link sendes ut i forkant av møtet.
 
Meld deg på

Frokostmøte: Næringsjuss - Rekonstruksjon og håndtering av økonomiske utfordringer.

Mange ellers levedyktige bedrifter står nå ovenfor en situasjon som mange ikke har så mye erfaring med. Inntektsgrunnlag er redusert, omsetning er borte og egenkapitalen er tapt. Uforutsigbarheten er belastende og flere frykter også konkurs som konsekvens, men finnes det alternativer, hva gjør man?
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS har bred erfaring med å bistå i situasjoner der bedriften har eller kan få økonomiske utfordringer, og vi vil i dette frokostmøte dele av vår kompetanse.

Når bedriften opplever økonomiske utfordringer er det mange forhold som må undergis vurdering. Bedriftene beveger seg på en knivsegg, med sjonglering varierende og motstridende hensyn. Man har både rett og plikt til å identifisere og benytte seg av det lovlige handlingsrommet for å ivareta virksomheten og verdien av denne for alle involverte interesser. Lett er det ikke, men det er mulig.

Vi vil gjennomgå i dette også si litt om hva rekonstruksjon er, hvorfor dette kan være aktuelt og hva man kan oppnå. Vi vil snakke om rettslig rekonstruksjonen etter loven, samt rekonstruksjoner etter utenrettslige forhandlinger, som baseres på frivillighet og enighet blant aktørene, og som for mange er det mest praktiske.
 
FOREDRAGSHOLDERE

Sven Krohn, advokat og partner, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS.

Sven Krohn, advokat og partner, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS. Sven har omfattende praksis innen konkurs og insolvens siden 2006. Han er bostyrer ved Asker og Bærum tingrett, samt yter advokatbistand til debitorer og kreditorer i insolvenssituasjoner.

Tor Kristian Nordhus Plahte, advokat, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Tor Kristian Nordhus Plahte, advokat, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS. Tor Kristian har jobbet med konkurs siden 2013 og har praksis fra advokatfirma siden 2016. Han har erfaring med arbeid på bostyreroppdrag, samt med advokatbistand til debitorer og kreditorer i insolvenssituasjoner.